verze pro tisk

Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2011

25. prosinec 2010
Příjmytis. Kč
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti130
1112Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost20
1113Daň z příjmu Fo z kapitál. výnosů8
1121Daň z příjmu právnických osob155
1122Daň z příjmu právnických osob za obec130
1211Daň z přidané hodnoty220
1337Poplatek za likvidaci KO152
1341Poplatek ze psů5
1347Poplatek za VHP1
1361Správní poplatky1
1511Daň z nemovitosti2
1031Pěstební činnost100
3613Nebytové hospodářství30
3639Komunální služby a územní rozvoj10
6171Činnost místní správy10
6310Obecní příjmy a výdaje z fin. operací1
Příjmy celkem975

Výdajetis. Kč
1031Pěstební činnost120
2119Ost. záležitosti těžeb. průmyslu9
2212Silnice60
2321Odvádění odpadních vod2
2341Vodní díla v zemědělské krajině1
3111Předškolní zařízení150
3117První stupeň základních škol75
3399Ost. záležitosti kultury11
3613Nebytové hospodářství35
3722Sběr a svoz komunálních odpadů50
3725Využívání a zneškod. komunálních odpadů20
5512PO dobrovolná část10
6112Zastupitelstva obcí92
6171Činnost místní správy150
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací50
6320Pojištění nespecifikované1
6399Ostatní finanční operace130
6402Finanční vypořádání minulých let9
Výdaje celkem975

Rozpočtové provizorium bude součástí rozpočtu na rok 2011.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!