verze pro tisk

Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2012

3. leden 2012

Příjmy:

tis. Kč
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti130
1112Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost20
1113Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů8
1121Daň z příjmu právnických osob160
1211Daň z přidané hodnoty300
1334Odvody za odnětí zem. půdy6
1337Poplatek za likvidaci KO160
1341Poplatek ze psů6
1361Správní poplatky1
1511Daň z nemovitosti2
1031Pěstební činnost100
3613Nebytové hospodářství55
3639Komunální služby a územní rozvoj43
3725Využ. a zneškod. kom. odpadů3
6171Činnost místní správy5
6310Obecné příjmy z fin. operací1,78
Příjmy celkem1.000,78

Výdaje:

tis. Kč
1031Pěstební činnost80
2119Ost. záležitosti těžeb. průmyslu9
2212Silnice25
2321Odvádění odpadních vod2
2341Vodní díla v zemědělské krajině1
3111Předškolní zařízení201
3117První stupeň základních škol150+110
3399Ost. záležitosti kultury3
3613Nebytové hospodářství35
3631Veřejné osvětlení20
3721Sběr nebezpečných odpadů16
3722Sběr a svoz komunálních odpadů50
3725Využívání a zneškod. komunálních odpadů5
5512PO dobrovolná část3
6112Zastupitelstva obcí96
6171Činnost místní správy151
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací40
6320Pojištění nespecifikované2
6402Finanční vypořádání minulých let1,78
Výdaje celkem1.000,78

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!