verze pro tisk

Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2013

24. leden 2013

Příjmy:

tis. Kč
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti240
1112Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost121
1113Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů20
1121Daň z příjmu právnických osob250
1211Daň z přidané hodnoty350
1334Odvody za odnětí zem. půdy6
1337Poplatek za likvidaci KO178
1341Poplatek ze psů7
1361Správní poplatky1
1511Daň z nemovitosti50
1031Pěstební činnost300
3613Nebytové hospodářství69
3639Komunální služby a územní rozvoj48
3725Využ. a zneškod. kom. odpadů3
6171Činnost místní správy5
6310Obecné příjmy z fin. operací2
Příjmy celkem1650

Výdaje:

tis. Kč
1031Pěstební činnost340
3319Ost. zálež. kultury6
2212Silnice80
2321Odvádění odpadních vod5
2341Vodní díla v zemědělské krajině1
3111Předškolní zařízení220
3117První stupeň základních škol126
3399Ost. záležitosti kultury3
3613Nebytové hospodářství69
3631Veřejné osvětlení20
3721Sběr nebezpečných odpadů18
3722Sběr a svoz komunálních odpadů75
3725Využívání a zneškod. komunálních odpadů8
5512PO dobrovolná část3
6112Zastupitelstva obcí130
6171Činnost místní správy350
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací40
6320Pojištění nespecifikované30
6402Finanční vypořádání minulých let18
2310Pitná voda - podíl obce na VRT108
Výdaje celkem1650

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!