verze pro tisk

Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2014

29. listopad 2013

 

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA OBDOBÍ LEDEN  BŘEZEN 2014


PŘÍJMY
   tis. Kč
1111
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti260
1112
Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost25
1113
Daň z příjmu Fo z kapitál. Výnosů30
1121
Daň z příjmu právnických osob250
1211
Daň z přidané hodnoty500
1334
Odvody za odnětí zem. půdy6
1337
Poplatek za likvidaci KO185
1341
Poplatek ze psů7
1351
Odvod výtěžku loterií6
1361
Správní poplatky1
1511
Daň z nemovitosti70
1031
Pěstební činnost275
3613
Nebytové hospodářství70
3639
Komunální služby a územní rozvoj55
3725
Využ. a zneškod.kom.odpadů3
6171
Činnost místní správy5
6310
Obecné příjmy z fin. Operací2


Příjmy celkem1750
VÝDAJE

tis. Kč
1031
Pěstební činnost275
2212
Silnice50
2310
Pitná voda

VRT
300
2321
Odvádění odpadních vod3
2341
Vodní díla v zemědělské krajině16
3111
Předškolní zařízení218
3117
První stupeň základních škol126
3319
Ost.zálež.kultury6
3399
Ost. záležitosti kultury3
3613
Nebytové hospodářství64
3631
Veřejné osvětlení35
3721
Sběr nebezpečných odpadů7
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů60
3725
Využívání a zneškod.komunální odpadů10
3745
Péče o vzhled obce20
5512
PO5
6112
Zastupitelstva obcí150
6171
Činnost místní správy310
6310
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací
 

40
6402
Finanční vypořádání minulých let12


Výdaje celkem1750
Ve Vrčeni, 27.11.2013

Vyvěšeno : 29.11.2013


Sejmuto: 17.12.2013

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!