verze pro tisk

Schválený závěrečný účet obce za rok 2005

31. prosinec 2005

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (údaje jsou v tis. Kč)

Schválený rozpočetOpravený rozpočetPlnění k 31.12.2005% plnění k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy2 086,502 443,062 427,89 99,4
Nedaňové příjmy798,30856,40 855,0499,8
Kapitálové příjmy-53,0053,58101,1
Přijaté dotace173,19360,94361,94100,3
Příjmy celkem3 057,993 713,403 698,4599,60
Běžné výdaje2 739,113 142,872 740,1287,2
Kapitálové výdaje30,00--
Výdaje celkem2 769,113 142,872 740,1287,20
Saldo: Příjmy - Výdaje288,88570,53958,33168,00
Financování celkem-288,88-570,53-958,33168,00

2) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí (údaje jsou v Kč)

Dotace na provozČerpánoVýsledek hospodaření
440 000,004244 840,0415 159,96
305 000,00304 504,51495,49
Finanční vypořádání PO schváleno ZO a kladný výsledek hospodaření ponechán organizacím k převodu do svých fondů, tak jak je stanoveno zákonem.Roční účetní závěrky PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na OÚ.

3) Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

RozpočetUpravenýČerpání
KÚ PKVýkon státní zprávy4112103,19103,19103,19
ObceDojíždějící žáci412170,00112,82113,82
KÚ PKPSOV, PO4122-121,10121,10
SFŽPInv. dotace4243-23,8323,83
Celkem173,19360,94361,94

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření hospodaření obce za rok 2005

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dnes 12.4.2006.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2005 je přílohou k závěrečnému účtu

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]