verze pro tisk

Úprava rozpočtu obce na rok 2004

13. prosinec 2004

Úprava rozpočtu na r. 2004 o příjmy, které obec obdržela mimo schválený rozpočet. Odsouhlaseno na X. veřejném zasedání ZO dne 13.12.2004.

Příjmy
1351 Odvod výtěžku z loterií 11 458,00
4111 Neinvestiční dotace ze SR /volby/ 11 788,50
4121 Neinvestiční dotace od obcí 89 117,00
4122 Neinvestiční dotace od krajů 2 944 000,00
4213 Investiční dotace ze SF 64 425,00
4222 Investiční dotace od krajů /POV/ 60 000,00
2212 a 2329 Ostatní nedaňové příjmy 17 000,00
3326 a 2321 Neinvestiční dary 4 745,00
6402 a 2229 Ostatní přijaté vratky z roku 2003 36 073,18
Příjmy celkem 3 238 606,68

Výdaje, které byly navýšeny o výše uvedené příjmy
3326 Kultura 11 458,00
6115 Volby do krajského zastupitelstva a do senátu PČR 4 745,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 6 414,00
3113 Neinvestiční transfer ZŠ Nepomuk 5 374,50
3111 Posílení MŠ na opravy 45 000,00
3111 a 3113 Příspěvek na provoz 2 944 000,00
3631Veřejné osvětlení 60 000,00
2212 Silnice 17 000,00
3111 MŠ /na provoz/ 9 351,74
3113 ZŠ /na provoz/ 23 721,44
6402 Vratka do státního rozpočtu 3 000,00
Výdaje celkem 3 174 181,6

Investiční dotace ze SFŽP ČR zůstává jako rezerva /64.425,- Kč/

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]