verze pro tisk

Závěrečný účet obce za rok 2005

20. prosinec 2005
Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti 450 370,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 325 870,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 24 280,00
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 42 560,00
1211 Daň z přidané hodnoty 788 010,00
1337 Poplatky za komunální odpad 120 600,00
1341 Poplatek ze psů 4 640,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00
1351 Odvod výtěžku z provozu loterií (část VHP) 5 180,00
1361 Správní poplatky 6 790,00
1511 Daň z nemovitosti 157 350,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 103 190,00
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 113 820,00
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 121 100,00
4213 Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 23 830,00
1031 Příjmy ze služeb a výrobků - pěstební činnost 737 470,00
3111 Předškolní zařízení 650,00
3143 Školní družiny 4 950,00
3632 Pohřebnictví 13 680,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 570,00
3725 Využívání a zněškodňění komunálních odpadů 11 970,00
3762 Přijaté sankční platby 4 000,00
6171 Činnost místní správy 121 210,00
6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 9 120,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000,00
Příjmy celkem 3 698 450,00

Výdaje tis. Kč
1031 Pěstební činnost 448 040,00
2212 Silnice 28 400,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12 520,00
2310 Pitná voda 26 980,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 310,00
3111 Předškolní zařízení 440 000,00
3113 Základní škola 553 590,00
3314 Činnost knihovnická 7 360,00
3319 Záležitosti kulturní – kronika 9 630,00
3326 Zachování a obnova míst. kult. památek 1 790,00
3341 Místní rozhlas 930,00
3399 Ost. záležitosti kultury, sděl. prostředky 22 320,00
3599 Ost. činnost ve zdravotnictví 25 170,00
3631 Veřejné osvětlení 27 090,00
3632 Pohřebnictví 20 690,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 136 450,00
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 40 200,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 109 140,00
6112 Zastupitelstva obcí 271 250,00
6171 Činnost místní správy 457 340,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 21 680,00
6320 Pojištění funkčně nespecif. - pojištění obce 22 480,00
6399 Finanční operace - ost. neinvest. dotace 51 760,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000,00
Výdaje celkem 2 740 120,00

Rekapitulace
Příjmy3 698 450,00 Kč
Výdaje-2 740 120,00 Kč
Zůstatek958 330,00 Kč
Vypořádání dotací
Investiční dotace od krajů (POV)
Přijato120 000,00 Kč
Použito120 000,00 Kč
K vrácení0,00 Kč
Investiční dotace od krajů (PO)
Přijato1 100,00 Kč
Použito1 100,00 Kč
K vrácení0,00 Kč

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]