verze pro tisk

Závěrečný účet obce za rok 2009

16. červen 2010

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč)

Schválený rozpočetUpravený rozpočetPlnění k 31.12.2008% plnění k upr.rozp.
Daňové příjmy3 430,003 204,502 817,5087,9
Nedaňové příjmy852,701 123,401 071,6795,4
Kapitálové příjmy0425,83424,3099,6
Přijaté transfery325,60831,73831,56100,0
Příjmy po konsolidaci4 608,305 585,465 145,0192,1
Běžné výdaje4 545,305 154,365 012,5297,2
Kapitálové výdaje63,005 253,775 253,83100,0
Výdaje po konsolidaci4 608,3010 408,1310 266,3498,6
Saldo: Příjmy - výdaje0-4 822,67-5 121,33106,2
Financování04 822,675 121,33106,2
Financování po konsolidaci celkem04 822,675 121,33106,2

Obec si v roce 2009 vzala dlouhodobý úvěr ve výši 1,500.000,- Kč na dofinancování akce Výměna oken v MŠ, na kterou jsme obdržely 50% dotaci a částečné pokrytí nákladů (podíl obce) na Rekonstrukci rybníka ve Vrčeni.

Dále krátkodobý úvěr ve výši 3,500.000,00 Kč na financování akce Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni, než obec obdrží dotaci od SFŽP. Krátkodobý úvěr bude uhrazen jednorázově po přijetí dotace.


2) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

příspěvek na provozčerpánovýsledek hospodaření
770.000,00 Kč759.381,68 Kč10.618,32 Kč
440.000,00 Kč404.874,12 Kč35.125,88 Kč

Finanční vypořádání příspěvkových organizací, které skončilo kladným výsledkem bylo schváleno ZO. Žádost o rozdělení kladného výsledku do fondů příspěvkových organizací byla zamítnuta a kladný výsledek hospodaření byl převeden na účet obce.

Roční účetní závěrky PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na OÚ.


3) Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

upravený rozpočetčerpáník vrácení
KÚ PKneinv.dotace na volby do EP18 300,0010 596,007 704,00
KÚ PKneinv. dotace v rámci PSOV160 000,00160 000,000
KÚ PKinvestiční dotace – okna MŠ250 000,00250 000,000
MV ČR neinvestiční dotace CzechPOINT79 837,0070 832,009 005,00
Celkem508 137,00491 428,0016 709,00

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 29.4.2010


Závěr zprávy:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10,odst.4, písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2009 je přílohou k závěrečnému účtu.

Ve Vrčeni, 3.6.2010

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!