verze pro tisk

Změna rozpočtu obce na rok 2005

12. prosinec 2005
Příjmy tis. Kč
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 42,56
3111 Předškolní zařízení 1,00
3143 Školní družiny 5,00
4121 Neinvestiční dotace od obcí 43,82
4122 Neinvestiční dotace od krajů (POV) 121,10
4213 Investiční dotace od SFŽP (doplatek kotelny MŠ, ZŠ) 23,83
3762 Přijaté sankční platby ŽP 4,00
6171 Vnitřní správa 66,41
6402 Ostatní příjmy - finanční vypořádání minulých let (vratka nevyčerpané dotace ZŠ) 2,00
Příjmy celkem 309,72

Výdaje tis. Kč
3113 Základní školy 174,82
3399 Ostatní činnost kultury 16,00
3632 Pohřebnictví 10,00
3745 Péče o vzhled obce 34,34
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30,00
6399 Platba daní a poplatků 42,56
6402 Finanční vypořádání minulých let - odvod do st. rozpočtu 2,00
Výdaje celkem 309,72

Změna rozpočtu obce na rok 2005 byla schválen na XIV. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2005.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]