verze pro tisk

Struktura

dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 16

Občané obce /voliči/

330 občanů z toho 259 voličů

§ 68

Zastupitelstvo obce /zastupitelé/

1TRADICE - VIZE - PROSPERITA2Chouň Tomáš41NKBEZPP7818, 351
1TRADICE - VIZE - PROSPERITA1Mašek Petr Mgr. Bc. MBA, LL.M.44STANBEZPP7617, 882
2PRO VRČEŇ1Chodora Vratislav Ing.37NKBEZPP10221, 931
2PRO VRČEŇ5Roušalová Lenka Mgr.42NKBEZPP8317, 842
2PRO VRČEŇ2Jirků Libor Ing.35NKBEZPP5411, 613
3NAŠE VRČEŇ7Schafferová Jana48NKBEZPP6618, 131
3NAŠE VRČEŇ1Marek Petr44NKBEZPP6016, 482

pozn.: Aktuální věk v 08/2018 (podání kandidátních listin)

Do 500 obyvatel 5-15 členů /Vrčeň 7 členů/

§ 99

Rada obce

Odst. 2) Funkci rady obce plní starosta v obci, v níž není zřízena rada obce, nestanoví-li tento zákon jinak.

Odst. 3) ...Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

§ 103

Starosta

Odst. 1) Starosta zastupuje obec navenek.

POZN.: Úkoly a plnění funkcí starosty je obsaženo ve znění §§ 103-108. Dále v obcích kde není zřízena rada obce /méně jak 15 zastupitelů se nevolí/ plní další úkoly vyplývají z §§ 99-102a.

Odst. 2) Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta: Ing. Vratislav Chodora

§ 104

Odst. 1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

1. Místostarosta: Tomáš Chouň (statutární zástupce)

Místostarosta: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

§ 109

Odst. 1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Odst. 2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

§117

Výbory

Odst. 2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor

Odst. 4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

Povinné výbory:

FINANČNÍ A KONTROLNÍ

§ 119

Odst. 1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Odst. 2) Finanční výbor... předseda: Mgr. Lenka Roušalová

členové: Pavla Hurychová, Marcela Nováková

Odst. 3) Kontrolní výbor... předseda: Petr Marek

členové: Ing. Gabriela Křelovcová, Michal Šůs

§ 122

Komise

Odst. 1) ...Iniciativní a poradní orgány rady obce /starosty/.

- nezřízeny (nahrazeny výbory)

 

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]