verze pro tisk

USNESENÍ z I. Ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň - 2002

6. květen 2002

USNESENÍ z I. Ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 6. 5. 2002 v hostinci Na Faře

 

ZO schvaluje:

a) Změnu schváleného rozpočtu obce Vrčeň na rok 2002 ve výdajích na kapitole 6115 (-20,00,-tis. Kč.) a kapitole 6171 (+20,00,-tis.Kč).

b) Aktualizaci POV.

c) Odměny členům ZO jsou stanoveny v souladu s nařízením Vlády ČR č. 358/2000 Sb., o odměnách členů zastupitelstev obcí.

 

ZO volí:

a) Petra Maška, RČ-740131/2028, Vrčeň 18, do funkce starosty obce.

b) Evu Beránkovou, RČ-565820/1593,Vrčeň 116, do funkce místostarostky obce.

c) Ing. Josefa Chejlavu do funkce předsedy finančního výboru.

d) Janu Černou do funkce předsedkyně kontrolního výboru.

e) Jiřího Stroleného do funkce předsedy stavební komise.

f) Vratislava Chodoru do funkce předsedy komise pro životní prostředí.

 

ZO bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti ZO Vrčeň od posledního 18. veřejného zasedání.

ZO ukládá:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.

 

Vrčeň, 6. 5. 2002

 

Petr MAŠEK - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]