verze pro tisk

USNESENÍ z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

28. červen 2002

USNESENÍ z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 28. 6. 2002 v hostinci Na Faře


ZO schvaluje:

a) Závěrečný účet obce za rok 2001.

b) Smlouvu s firmou EKO-KOM, a.s. "O zpětném odběru a recyklaci odpadů".


ZO bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti ZO Vrčeň od "Ustavujícího" veřejného zasedání.

b) Zprávu o výsledku přezkoumání finančního hospodaření obce za rok 2001.

c) Zprávu o schválení LHC Vrčeň.


ZO ukládá:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Vrčeň, 28. 6. 2002


Petr MAŠEK - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]