verze pro tisk

USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2014

23. prosinec 2014

 

USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,
konaného dne: 15.12. 2014 od 19:00 hodin
ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni
I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Chodoru a M. Novákovou /Usnesení č. 22/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 23/
2.Přílohy č. 30-36 ke smlouvě s firmou RUMPOLD – P, s.r.o., Úslavská 27, Plzeň /Usnesení  č. 24/
3.Dodatek č. 1 se Spolkem Vrčeň ke smlouvě o nájmu, provozování a udržování Opatského rybníku v k.ú. Vrčeň. /Usnesení č. 25/
4.Rozpočtové opatření č. 5/2014. /Usnesení č. 26/
5.Rozpočtové provizórium obce na období 01-03/2015 /Usnesení č. 27/
6.Rozpočtový výhled obce na období 2016-2017 /Usnesení č. 28/
7.Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Plzeňského kraje č. A138/PSOV-2014 ve výši 130.000,-Kč z programu „PSOVPK 2014“. /Usnesení č. 29/
8.Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Plzeňského kraje č. 14712014 ve výši 8.044,-Kč z programu „Podpora jednotek JSDHO PK v roce 2014“ /Usnesení č. 30/
9.Pravidla pro hotovostní příkazy  - podpisový vzor pro Českou spořitelnu a.s.. /Usnesení č. 31/
10.Volba Revizní komise dle zákona č. 257/2001 Sb. § 16 a vyhlášky 88/2002 Sb. § 7  /Usnesení č. 32/
11.Jednací řád zastupitelstva obceVrčeň /Usnesení č. 33/
12.Dodatek č.8 k Programu obnovy venkova obce Vrčeň /Usnesení č. 34/
13.Zpracování projektu na výměnu stropu v ZŠ Vrčeň. /Usnesení č. 35/
14.Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o zrušení obecně závazné vyhlášky /Usnesení č. 36/
15.Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství /Usnesení č. 37/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1.Rekonstrukce vedení NN Vrčeň Draha – trasa a vedení – ČEZ Distribuce, a.s.
2.Zápis ze školské rady ZŠ Vrčeň
3.Zápis z kontroly české školní inspekce v ZŠ Vrčeň 6.,8.-10.10.2014
4.směrnice č. 1/2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
5.Informace o jednání na Mikroregionu
6.Dohody o propůjčování tělocvičny a učebny v Základní škole Vrčeň
7.Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků a plán inventur za rok 2014
8.Dopisy a fotografie osobně předané p. Jaroslavem Chodorou
9.Stížnost Ing. Křelovcové na psa p. Chodory Ladislava
10.Žádost ředitele ZŠ o změnu regulace vytápění ZŠ (bezdrátový pokojový termostat)
IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
2.Řešit připomínky vzešlé z diskuze.
Ve Vrčeni dne 22.12.2014
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                  
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 23.12.2014
Sejmuto:  07.01.2015

USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,konaného dne: 15.12. 2014 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Chodoru a M. Novákovou /Usnesení č. 22/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 23/

2. Přílohy č. 30-36 ke smlouvě s firmou RUMPOLD – P, s.r.o., Úslavská 27, Plzeň /Usnesení  č. 24/

3. Dodatek č. 1 se Spolkem Vrčeň ke smlouvě o nájmu, provozování a udržování Opatského rybníku v k.ú. Vrčeň. /Usnesení č. 25/

4. Rozpočtové opatření č. 5/2014. /Usnesení č. 26/

5. Rozpočtové provizórium obce na období 01-03/2015 /Usnesení č. 27/

6. Rozpočtový výhled obce na období 2016-2017 /Usnesení č. 28/

7. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Plzeňského kraje č. A138/PSOV-2014 ve výši 130.000,-Kč z programu „PSOVPK 2014“. /Usnesení č. 29/

8. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Plzeňského kraje č. 14712014 ve výši 8.044,-Kč z programu „Podpora jednotek JSDHO PK v roce 2014“ /Usnesení č. 30/

9. Pravidla pro hotovostní příkazy  - podpisový vzor pro Českou spořitelnu a.s.. /Usnesení č. 31/

10. Volba Revizní komise dle zákona č. 257/2001 Sb. § 16 a vyhlášky 88/2002 Sb. § 7  /Usnesení č. 32/

11. Jednací řád zastupitelstva obceVrčeň /Usnesení č. 33/

12. Dodatek č.8 k Programu obnovy venkova obce Vrčeň /Usnesení č. 34/

13. Zpracování projektu na výměnu stropu v ZŠ Vrčeň. /Usnesení č. 35/

14. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o zrušení obecně závazné vyhlášky /Usnesení č. 36/

15. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství /Usnesení č. 37/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Rekonstrukce vedení NN Vrčeň Draha – trasa a vedení – ČEZ Distribuce, a.s.

2. Zápis ze školské rady ZŠ Vrčeň

3. Zápis z kontroly České školní inspekce v ZŠ Vrčeň 6.,8.-10.10.2014

4. Směrnici č. 1/2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

5. Informaci starosty obce o jednání na Mikroregionu Nepomucko

6. Dohody o propůjčování tělocvičny a učebny v Základní škole Vrčeň

7. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků a plán inventur za rok 2014

8. Dopisy a fotografie osobně předané p. Jaroslavem Chodorou

9. Stížnost Ing. Křelovcové na psa p. Chodory Ladislava

10. Žádost ředitele ZŠ o změnu regulace vytápění ZŠ (bezdrátový pokojový termostat)


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze.

Ve Vrčeni dne 22. 12. 2014

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

Vyvěšeno: 23. 12. 2014

Sejmuto:  07. 01. 2015

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!