verze pro tisk

Usnesení z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2018

26. listopad 2018


USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,

konaného dne: 19.11.2018 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení Jana Schafferová a Libor Jirků / Usnesení č.22 /


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Program zasedání / Usnesení č.23 /

  2. Smlouva s Plzeňským krajem na akci: Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň ve výši 876 000,- Kč / Usnesení č.24 /
  1. Přijetí finančního příspěvku od Plzeňského kraje na akci: Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň ve výši 876 000,- Kč. / Usnesení č. 25 /
  1. Dohodu s Muzeem Jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. na provedení záchranného archeologického výzkumu a spojených prací na akci „Rozšíření kapacity školy – nové odborné učebny a zázemí Základní školy ve Vrčeni“ za maximální cenu 56.236,- Kč. / Usnesení č. 26 /
  1. Rozpočtové opatření č. 7 / Usnesení č. 27 /


III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

  1. Zápis z kontrolního dne stavby „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň“


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

  1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 19.11. 2018

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

ing. Vratislav Chodora - starosta obce


Vyvěšeno: 26. 11. 2018

Sejmuto: 12. 12. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!