verze pro tisk

USNESENÍ z II. Zasedání ZO Vrčeň ze dne 28.11.2022

30. listopad 2022

I.    Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Ladislav Chodora a Mgr. Miroslav Anton                   /Usnesení č.22/

2.   4. a 5. člena kulturního výboru, paní Miroslavu Veselou a pana Jana Chodoru ml.   /Usnesení č. 33/

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                              /Usnesení č. 23/

2.   Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1015C22/74

 se Státním pozemkovým úřadem                                                                        /Usnesení č. 24/

3.   Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitostí ve správě SÚS PK.                       /Usnesení č. 25/

4.   Uzavření smlouvy o pronájmu Opatského rybníku na p.č.16 v k.ú. Vrčeň                 /Usnesení č. 26/

5.   Výhled rozpočtu Základní školy Vrčeň na rok 2023                                               /Usnesení č. 28/

6.   Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vrčeň na období 2024-2025                /Usnesení č. 29/

7.   Výhled rozpočtu Mateřské školy Vrčeň na rok 2023                                              /Usnesení č. 30/

8.   Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské - školy Vrčeň na období 2024-2025             /Usnesení č. 31/

9.   Schvaluje kulturní výbor v počtu 5 členů                                                                /Usnesení č. 32/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Zapisovatelku Mgr. Lenku Roušalovou

2.     Rozpočtové opatření č. 13/2022

3.     Rozpočtové opatření č. 14/2022

4.     Rozpočtové opatření č. 15/2022

5.     Žádost od honebního společenstva Srby – Sedliště

6.     Setkání seniorů v Sedlišti 10.12.2022, od 14h

7.     Školní jarmark 16.12.2022 od 15 - 17h

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.   Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na zimní údržbu s panem Pavlem Velíškem  /Usnesení č. 27/

 Ve Vrčeni dne 28.11.2022

 Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarosta obce                 Tomáš Chouň -  starosta  obce

 Vyvěšeno:  30.11.2022                                     Sejmuto:   15.12.2022


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!