verze pro tisk

Usnesení z III. jednání zastupitelstva obce Vrčeň

19. prosinec 2018

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lenka Roušalová a Mgr.Bc. Petr Mašek MBA, LL.M.                   /Usnesení č.28 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                                     /Usnesení č. 29/

2.     Rozpočet obce Vrčeň na rok 2019                                                              /Usnesení  č. 30/

3.     Výhled rozpočtu Základní školy Vrčeň na rok 2019                                      /Usnesení  č. 31/

4.     Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vrčeň na roky 2020-21              /Usnesení  č. 32/

5.     Výhled rozpočtu Mateřské školy Vrčeň na rok 2019                                     /Usnesení  č. 33/

6.     Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Vrčeň na roky 2020-21             /Usnesení  č. 34/

7.     Podání žádosti o finanční příspěvek – dotaci ve výši 37 500 Kč Mikroregionu

Nepomucko na „Modernizaci autobusových čekáren v obcích Mikroregionu

Nepomucko“.                                                                                           /Usnesení č. 35/

8.     Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – dotace ve výši

37 500 Kč Mikroregionu Nepomucko na „Modernizaci autobusových

čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“                                               /Usnesení č. 36/

9.     Rozpočtové opatření č. 9/2018                                                                   /Usnesení č. 37/

10.  Dodatky ke smlouvě s firmou Rumpold-P, s.r.o.                                           /Usnesení č. 38/

                                                                     

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO Tomáše Chouně.

2.     Rozpočtové opatření č. 8/2018

3.     Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018

4.     Rozpočet mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a rozpočtový výhled mikroregionu

Nepomucko na roky 2020 – 2021

IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:

 Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                      /Usnesení č. 39/

           Ve Vrčeni dne 17.12.2018


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                          Ing. Vratislav Chodora - starosta obce

 

Vyvěšeno: 19.12.2018

Sejmuto:   4.1.2019

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!