verze pro tisk

USNESENÍ z III. veř. zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

1. srpen 2002

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 1. 8. 2002 v hostinci Na Faře


ZO schvaluje:

a) Počet členů Zastupitelstva obce Vrčeň na 7 (sedm) pro Volby do Zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 1.-2.11.2002

b) Zřizovací listinu a Provozní řád Obecní knihovny ve Vrčeni.


ZO bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti ZO Vrčeň od II. veřejného zasedání.

b) Zprávu starosty obce.


ZO ukládá:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Vrčeň, 1. 8. 2002


Petr MAŠEK - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]