verze pro tisk

USNESENÍ z III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne: 19.12.2022

19. prosinec 2022

I.     Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Václava Chodorová a René Skala              /Usnesení č.34/

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Program zasedání                                                                                       /Usnesení č. 35/

2.    Rozpočet obce na rok 2023                                                                         /Usnesení č. 36/

3.    Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 – 2025                        /Usnesení č. 37/

4.    Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství                                                                          /Usnesení č. 38/

5.    Stanovuje cenu vodného na rok 2023 ve výši 50Kč/m3 včetně DPH        /Usnesení č. 39/

6.    Smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálního odpadů pro Obec Vrčeň – přílohy č.88 – č.95                       /Usnesení č. 40/

7.    Rozpočtové opatření č. 19/2022                                                                /Usnesení č. 42/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.      Zapisovatelku Mgr. Lenku Roušalovou

2.      Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022

3.      Rozpočet na rok 2023 – Svazek obcí okr. Plzeň – jih pro dopadové hospodářství

4.      Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025 – Svazek obcí okr. Plzeň – jih pro dopadové hospodářství

5.      Rozpočet JSDHO na rok 2023 - návrh

6.      Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2023

7.      Rozpočetový výhled Mikroregionu Nepomucko na období 2023 – 2025

8.      Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy

9.      Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb.o navýšení odměn zastupitelů obcí od 1.1.2023

10.   Rozpočtové opatření č.16/2022

11.   Rozpočtové opatření č.17/2022

12.   Rozpočtové opatření č.18/2022

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.    starostu obce k podepsání nové smluvní dokumentace s Českou poštou, s.p. 

na  Poštu Partner Vrčeň                                                                           /Usnesení č. 41/

Ve Vrčeni dne 19.12.2022

 Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarosta obce       Tomáš Chouň -  starosta  obce

 Vyvěšeno:  19.12.2022                                                  

Sejmuto:   9.1.2023

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!