verze pro tisk

USNESENÍ z III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

26. březen 2007

USNESENÍ z III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 26. 3. 2007 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

  1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová a Jiřina Šůsová

II. Zastupitelstvo obce projednalo a odkládá:

  1. Smlouvu s Plzeňským krajem na finanční příspěvek zajišťující dopravní obslužnost v roce 2007.
  2. Návrh Tomáše Hory THC z Karlových Varů na 3 ks leteckých snímků v digitální podobě, vč. multilicence

III. Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006
  2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, vč. přijatého opatření.
  3. Rozpočet obce na rok 2007

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Zprávu starosty obce
  2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce
  3. Diskusi

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

  1. Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů


Vrčeň, 26. 3. 2007


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]