verze pro tisk

USNESENÍ z IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, z 13.3.2023

20. březen 2023

USNESENÍ z IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,

konaného dne: 13.3.2023 od 18:00 hodin  ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

 I.     Zastupitelstvo obce volí:

 1.  Ověřovatele zápisu ve složení Ladislav Chodora a Jan Kuchynka              /Usnesení č.43/

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Program zasedání                                                                                        /Usnesení č. 44/

2.    Poskytnutí dotace U Františka, z.s. (útulek pro psy Borovno) ve výši 3.000,- Kč    /Usnesení č. 46/

3.    Zprávu komise o inventarizaci majetku obce za rok 2022                                       /Usnesení č. 47/

4.    Poskytnutí příspěvku SDH Vrčeň a na činnost MH SDH ve výši 15.000,- Kč          /Usnesení č. 48/

5.    Uzavření smlouvy o spolupráci s SDH Vrčeň                                                         /Usnesení č. 49/

6.    Podání žádosti o dotaci na vybavení JSDHO Vrčeň ve výši 72.000,- Kč                /Usnesení č. 50/

7.    Poskytnutí dotace pro PK na zajištění dopravní obslužnosti v obci Vrčeň              /Usnesení č. 51/

8.    Uzavření SOD na jednostupňovou projektovou dokumentaci na č.p. 12 včetně zajištění

stavebního povolení s Ing. Milenou Strakovou, Plzeň za nabídkovou cenu 280.000,- Kč    /Usnesení č. 52/

9.    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti

 s ČEZ Distrubice a.s.                                                                                        /Usnesení č. 53/

10. Zřízení kamerového systému v obci Vrčeň. Montáž provede firma SKY-Trade s.r.o.

za nabídkovou cenu 35.416,70 Kč vč, DPH                                                      /Usnesení č. 54/

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.      Zapisovatelku Mgr. Lenku Roušalovou

2.      Rozpočtové opatření 1/2023

3.      Územní studie lokalita Z03 dle ÚP Vrčeň (Vyšehrad)

4.      Žádost o snížení nájemného na č.p. 44

5.      Dotace PSOV PK 2023

6.      Řešení zastaralých kotlů v MŠ a ZŠ

7.      Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů

8.      Žádost o podporu linky bezpečí

9.      Školení na mimořádné události , krizové situace a jejich řešení

10.   Zpráva ze schůze honebního společenstva Vrčeň

11.   Pozvánka na shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství Jarní svoz nebezpečného odpadu

12.   Plánované akce „Nádivka, pouť “

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.      Starostu obce ve funkčním období 2022 – 2026 schválením rozpočtových opatření v mezidobí mezi zasedáními ZO Vrčeň v neomezené výši                                            /Usnesení č. 45/

Ve Vrčeni dne 13.3.2023

  Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarosta obce        Tomáš Chouň -  starosta  obce

 Vyvěšeno:  20.3.2023                                              Sejmuto:   5.4.2023

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!