verze pro tisk

USNESENÍ z IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

25. červen 2007

USNESENÍ z IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 25. 6. 2007 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Richard Chodora a Vratislav Chodora

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Rozdělení kladného hospodářského zůstatku Mateřské školy Vrčeň za rok 2006
 2. Rozdělení kladného hospodářského výsledku Základní školy Vrčeň za rok 2006
 3. Závěrečný účet obce za rok 2006
 4. Rozpočtové opatření obce č. 1. (Úpravy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na r. 2007)
 5. Dodatek č. 1/2007 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní

obslužnosti s Plzeňským krajem

 1. Cenovou nabídku s firmou GEPRO, s.r.o. Praha včetně smlouvy na zakoupení

programu MISYS

 1. Cenovou nabídku na oplocení zahrady mateřské školy s firmou P. Vladař, Nepomuk

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu starosty obce
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce
 3. Diskusi

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Vrčeň, 25. 6. 2007


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]