verze pro tisk

USNESENÍ z IX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň konaného dne 2.12.2019

4. prosinec 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M, Ing. Libor Jirků    /Usnesení č.107 / 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                                   /Usnesení č. 108/

2.     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů               /Usnesení č. 110/

3.     Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů  /Usnesení č. 111/

4.     Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň                           /Usnesení č.112/ 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně.

2.     Návrh na vydání Územního plánu Vrčeň

3.     Rozpočtové opatření č.8/2019

4.     Rozpočtové opatření č.9/2019

5.     Rozpočtové opatření č.10/2019

6.     Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Nepomucko na rok 2020

7.     Návrh spol. O2 Czech Republic a.s., na využití telefonní budky v obci Vrčeň

IV.   Zastupitelstvo obce vydává:

 1.     Územní plán Vrčeň – opatření obecné povahy č.1/2019               /Usnesení č. 109/

V.   Zastupitelstvo obce ukládá:

       1.  Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                      

  Ve Vrčeni dne 2.12.2019

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                   Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 4.12.2019

Sejmuto:   30.12.2019

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!