verze pro tisk

USNESENÍ z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

9. listopad 2010

USNESENÍ z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 8.11.2010 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková, Emílie Harangová

2) Počet místostarostů - jeden

3) Počet funkcí pro dlouhodobé uvolnění – žádná funkce

4) Počet členů obligatorních výborů – po třech

5) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., příl. č. 1


II. Zastupitelstvo obce zrušuje:

1) Povodňovou komisi

2) Školskou a kulturní komisi


III. Zastupitelstvo obce zřizuje:

1) Kontrolní výbor

2) Finanční výbor

3) Komisi životního prostředí

4) Kulturní komisi


IV. Zastupitelstvo obce volí:

1) Bc. Petra Maška do funkce starosty obce

2) Evu Beránkovou do funkce místostarostky obce

3) Jiřího Stroleného do funkce předsedy kontrolního výboru

4) Jiřinu Šůsovou do funkce předsedkyně finančního výboru

5) Tomáše Chouně do funkce předsedy komise životního prostředí

6) Emílii Harangovou do funkce předsedkyně kulturní komise

7) Vratislava Chodoru jako delegáta za zřizovatele do školské rady při ZŠ Vrčeň


V. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Petra Hortenského a Josefa Eichlera za členy kontrolního výboru

2) Jitku Skalovou a Václavu Chodorovou za členky finančního výboru

3) Víta Roušala a Tomáše Pečenku a členy komise životního prostředí

4) Marii Strolenou, Ivu Sazimovou (knihovna), Janu Černou (jubilea), Marcelu Novákovou (kronika) za členky kulturní komise


VI. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávy a informace podané starostou obce

2) Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období


VII. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů


Ve Vrčeni dne 8. 11. 2010


Bc. Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!