verze pro tisk

USNESENÍ z Ustavujícího zasedání ZO Vrčeň 2018

30. říjen 2018
I. Zastupitelstvo obce volí:
 1. Ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Roušalovou a p. Petra Marka a určuje zapisovatelem p. Tomáše Chouně /usnesení č. 1/
 2. Starostou Ing. Vratislava Chodoru /usnesení č. 6/
 3. 1. místostarostu p. Tomáše Chouně /usnesení č. 7/
 4. 2. místostarostu Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M. /usnesení č. 8/
 5. Předsedou finančního výboru Mgr. Lenku Roušalovou /usnesení č. 11/
 6. Předsedou kontrolního výboru p. Petra Marka /usnesení č. 12/
 7. Členy finančního výboru p. Pavlu Hurychovou a p. Marcelu Novákovou /usnesení č. 13/
 8. Členy kontrolního Ing. Gabrielu Křelovcovou a p. Michala Šůse /usnesení č. 14/
 9. Předsedou výboru pro životní prostředí Ing. Libora Jirků /usnesení č. 18/
 10. Předsedou výboru pro kulturu p. Janu Schafferovou  /usnesení č. 19/
 11. Členy výboru pro životní prostředí p. Martina Stroleného a  p.Vratislava Chodoru st. /usnesení č. 20/
 12. Členy výboru pro kulturu p. Ivu Sazimovou a p. Janu Černou /usnesení č. 21/
II.  Zastupitelstvo obce schvaluje:  


 1. program ustavujícího zasedání /usnesení č. 2/
 2. Zvolení 2 místostarostů  / usnesení č. 3/
 3. Určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarostů obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn. /usnesení č. 4/
 4. Způsob volby starosty a místostarostů veřejným hlasováním /usnesení č. 5/
 5. Poměr úvazku 1. a 2. místostarosty 50%/50%   /usnesení č. 9/
 6. Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné /usnesení č. 10/
 7. Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví   maximální měsíční odměny za výkon jednotlivýchfunkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vládyč. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, vplatném znění, i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.  /usnesení č. 15/
 8. Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.n)zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce,tj. od  30.10.2018  /usnesení č. 16/
 9. Zřizuje tyto výbory zastupitelstva: Výbor pro životní prostředí, Výbor pro kulturu. Oba výbory budou tříčlenné. /usnesení č. 17/


III.   Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:


 1. Rozpočtové opatření č.5
 2. Rozpočtové opatření č.6


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Řešit připomínky vzešlé z diskuze.


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!