verze pro tisk

USNESENÍ z Ustavujícího zasedání ZO Vrčeň, dne: 24.10.2022

25. říjen 2022

I.                Zastupitelstvo obce volí:

1.    Ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Roušalovou a Václavu Chodorovou

a určuje zapisovatelem  p. Tomáše Chouně                                           /usnesení č. 1/

2.    Starostou p. Tomáše Chouně                                                        /usnesení č. 6/

3.    1. místostarostu Mgr. Lenku Roušalovou                                        /usnesení č. 7/

4.    2. místostarostu p. Jana Kuchynku                                                /usnesení č. 8/

5.    Předsedou finančního výboru p. Václavu Chodorovou                      /usnesení č. 11/

6.    Předsedou kontrolního výboru p. Reného Skalu                              /usnesení č. 12/

7.    Členy finančního výboru Ing. Vratislava Chodoru a

p. Marcelu Novákovou                                                                         /usnesení č. 13/

8.    Členy kontrolního p. Jaroslava Vavříka ml. a  p. Martina Stroleného  /usnesení č. 14/

9.    Předsedou výboru pro životní prostředí p. Ladislava Chodoru           /usnesení č. 18/

10.  Předsedou výboru pro kulturu Mgr. Miroslava Antona                      /usnesení č. 19/

11.  Členy výboru pro životní prostředí p. Petra Kahouna a p. Lukáše Piterku /usnesení č. 20/

12.  Členy výboru pro kulturu p.  Jitku Kahounovou a Mgr. Marii Mírkovou  /usnesení č. 21/

 

II.              Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   program ustavujícího zasedání                                                    /usnesení č. 2/

2.   Zvolení 2 místostarostů                                                              /usnesení č. 3/

3.   Určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarostů obce

bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.                                /usnesení č. 4/

4.   Způsob volby starosty a místostarostů veřejným hlasováním         /usnesení č. 5/

5.   Poměr úvazku 1. a 2. místostarosty 50% / 50%                           /usnesení č. 9/

6.    Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné  /usnesení č. 10/

7.    Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví  maximální měsíční odměny za výkon jednotlivýchfunkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vládyč. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, vplatném znění, i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.                     /usnesení č. .15/                         

8.   Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce,tj. od  25.10.2022                                     /usnesení č. 16/

9.   Zřizuje tyto výbory zastupitelstva: Výbor pro životní prostředí, Výbor pro kulturu. Oba výbory budou tříčlenné.                                                                 /usnesení č. 17/

 

III.            Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1.   Rozpočtové opatření č.11

2.    Rozpočtové opatření č.12

 

IV.            Zastupitelstvo obce ukládá:

1.               Starostovi a místostarostům řešit připomínky vzešlé z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 25.10.2022

 Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarosta obce   Tomáš Chouň - starosta obce

 

Vyvěšeno: 25.10. 2022Sejmuto:   30.11. 2022  

 

 

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!