verze pro tisk

USNESENÍ z V. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2015

29. červen 2015

 

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Marcela Nováková a Mgr. Lenka Roušalová /Usnesení č. 61/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu – M. Nováková, L. Roušalová
3) Závěrečný účet obce za rok 2014
4) Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014
5) Účetní závěrka obce Vrčeň za rok 2014
6) Účetní závěrka MŠ Vrčeň za rok 2014
7) Účetní závěrka ZŠ Vrčeň za rok 2014
8) Rozdělení hosp. výsledku obce Vrčeň za rok 2014
9) Rozdělení hosp. výsledku MŠ za rok 2014
10) Rozdělení hosp. výsledku ZŠ za rok 2014
11) Rozpočtová změna č. 2/2015
12) Rozpočtová změna č. 3/2015
13) Přijetí dotace z PSOVPK 2015 „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“
14) Smlouva s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“
15) Dodatek č. 1 ke SOD s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – třetí etapa“
16) Záměr a následná smlouva na pronájem části poz. parc.č. 141/4 o výměře 785 m²  v k.ú. Vrčeň (1,-Kč/m²/rok)
17) Převod staré hist. stříkačky z r. 1927 zpět do majetku SDH Vrčeň
18) Výpověď z nájemní smlouvy č. 1399/2005 (Vrčeňská zemědělská, a.s.)
19) Různé (objednávka DZ, oprava drobných památek, kulturní akce, návrh JŘ ČD)
20) Diskuse
21) Usnesení
22) Závěr /Usnesení č. 62/
2. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 – bez výhrad. /Usnesení č. 63/
3. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č. 64/
4. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Účetní závěrku MŠ Vrčeň za rok 2014  /Usnesení č. 65/
5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Účetní závěrku ZŠ Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č. 66/
6. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozdělení hosp. výsledku obce Vrčeň za rok 2014. /Usnesení č. 67/
7. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozdělení hosp. výsledku MŠ Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č.68/
8. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozdělení hosp. výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2014/Usnesení č.69/
9. Zastupitelstvo obce Vrčeň přijímá dotaci z PSOVPK 2015 „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“ /Usnesení č.70/
10. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje smlouvu s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“/Usnesení č.71/
11. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje dodatek č. 1 ke SOD s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – třetí etapa“/Usnesení č.72/
12. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr a následnou smlouvu s p. Pavlou Hurychovou na pronájem části poz. parc.č. 141/4 o výměře 785 m²  v k.ú. Vrčeň (1,-Kč/m²/rok) /Usnesení č.73/
13. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje bezúplatný převod staré hist. stříkačky z r. 1927 zpět do majetku SDH Vrčeň /Usnesení č. 74/
14. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Výpověď z nájemní smlouvy č. 1399/2005 (Vrčeňská zemědělská, a.s.) /Usnesení č. 75/
15. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje návrh dodatku smlouvy – pronájem pozemku č. 350 ZE PK – cca 1 ha s výpovědní lhůtou 1 rok. (Vrčeňská zemědělská, a.s.) /Usnesení č. 76/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014
2. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí  Rozpočtovou změnu č. 2/2015
3. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí  Rozpočtovou změnu č. 3/2015
4. Oprava drobných památek
5. Objednávka Dopravního znašení.
6. Kulturní akce – divadlo „Komedie vo svatým Vojtěchu“
7. Návrh JŘ ČD
IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze (Ing. G. Křelovcová, p. Tuháčková, a další).
Ve Vrčeni dne 22.6. 2015
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 30. 6. 2015
Sejmuto: 15. 7. 2015

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Marcela Nováková a Mgr. Lenka Roušalová /Usnesení č. 61/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:

1) Zahájení

2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu – M. Nováková, L. Roušalová

3) Závěrečný účet obce za rok 2014

4) Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014

5) Účetní závěrka obce Vrčeň za rok 2014

6) Účetní závěrka MŠ Vrčeň za rok 2014

7) Účetní závěrka ZŠ Vrčeň za rok 2014

8) Rozdělení hosp. výsledku obce Vrčeň za rok 2014

9) Rozdělení hosp. výsledku MŠ za rok 2014

10) Rozdělení hosp. výsledku ZŠ za rok 2014

11) Rozpočtová změna č. 2/2015

12) Rozpočtová změna č. 3/2015

13) Přijetí dotace z PSOVPK 2015 „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“

14) Smlouva s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“

15) Dodatek č. 1 ke SOD s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – třetí etapa“

16) Záměr a následná smlouva na pronájem části poz. parc.č. 141/4 o výměře 785 m²  v k.ú. Vrčeň (1,-Kč/m²/rok)

17) Převod staré hist. stříkačky z r. 1927 zpět do majetku SDH Vrčeň

18) Výpověď z nájemní smlouvy č. 1399/2005 (Vrčeňská zemědělská, a.s.)

19) Různé (objednávka DZ, oprava drobných památek, kulturní akce, návrh JŘ ČD)

20) Diskuse

21) Usnesení

22) Závěr /Usnesení č. 62/

2. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 – bez výhrad. /Usnesení č. 63/

3. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č. 64/

4. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Účetní závěrku MŠ Vrčeň za rok 2014  /Usnesení č. 65/

5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Účetní závěrku ZŠ Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č. 66/

6. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozdělení hosp. výsledku obce Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č. 67/

7. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozdělení hosp. výsledku MŠ Vrčeň za rok 2014 /Usnesení č.68/

8. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozdělení hosp. výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2014/Usnesení č.69/

9. Zastupitelstvo obce Vrčeň přijímá dotaci z PSOVPK 2015 „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“ /Usnesení č.70/

10. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje smlouvu s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – druhá etapa“/Usnesení č.71/

11. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje dodatek č. 1 ke SOD s firmou Strabag, a.s. - „Oprava MK v obci Vrčeň – třetí etapa“/Usnesení č.72/

12. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr a následnou smlouvu s p. Pavlou Hurychovou na pronájem části poz. parc.č. 141/4 o výměře 785 m²  v k.ú. Vrčeň (1,-Kč/m²/rok) /Usnesení č.73/

13. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje bezúplatný převod staré hist. stříkačky z r. 1927 zpět do majetku SDH Vrčeň /Usnesení č. 74/

14. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Výpověď z nájemní smlouvy č. 1399/2005 (Vrčeňská zemědělská, a.s.) /Usnesení č. 75/

15. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje návrh dodatku smlouvy – pronájem pozemku č. 350 ZE PK – cca 1 ha s výpovědní lhůtou 1 rok. (Vrčeňská zemědělská, a.s.) /Usnesení č. 76/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014

2. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2015

3. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2015

4. Oprava drobných památek /pomník padlých, hrob Rudoarjměnců/

5. Objednávka dopravního značení (A12, B20a, IP11a, P4, E8b + obj.)

6. Kulturní akce – divadlo „Komedie vo svatým Vojtěchu“

7. Návrh JŘ ČD 2015/2016

IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze (Ing. G. Křelovcová, p. Tuháčková, a další).

 

Ve Vrčeni dne 22. 6. 2015

 

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2015

Sejmuto: 15. 7. 2015

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!