verze pro tisk

USNESENÍ z VII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

16. září 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Petr Marek, Jana Schafferová                                   /Usnesení č.89 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                                       /Usnesení č. 90/

2.     Finanční příspěvek pro Mikroregion Nepomucko                                             /Usnesení č. 91/

3.     Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování servisních služeb s GeoData, s.r.o. /Usnesení č. 92/

4.     Uzavření nové smlouvy o poskytování servisních služeb s GeoData, s.r.o.,

ve znění Dodatku č.1                                                                                  /Usnesení č. 93/

5.     Uzavření autorské smlouvy s MVDr. Bc. Nicol Boltíkovou (kniha o historii

obce, sakrální památky) za cenu 88.000,- Kč                                               /Usnesení č. 94/

6.     Vyprácování plánu obnovy infrastruktury vodovodního majetku

za cenu 9.800,- společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.            /Usnesení č. 97/

7.   Uzavření dodatku č. 5  - Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.       /Usnesení č. 98/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO Tomáše Chouně.

2.     Žádost o finanční příspěvek pro Mikroregion Nepomucko

3.     Přesunutí projektu „Rekonstrukce MK + propustek – lokalita Na Drahách“ na rok 2020, neuzavření smlouvy o dotaci z Plzeňského kraje, dotační titul PSOV PK 2019 - Projekty obcí

4.     Rozpočtové opatření č. 5 / 2019

5.     Zprávu o průběhu zpracování ÚP Vrčeň

6.     Zprávu o přístavbě budovy ZŠ, včetně vybavení ,vyúčtování a podání žádosti o platbu dotace

7.     Výzvu k účasti na místním šetření – skládka nebezpečného odpadu v Sedlišťské stráni

8.     Žádost o prořezávku stromů a o zřízení vodovodní přípojky

9.     Povinnost čipování psů do konce roku 2019

10.  Uzavření železničního přejezdu v Srbech od 24. do 26.9. 2019

IV.  Zastupitelstvo obce ruší:

1.      Usnesení ZO č. 86 ze dne 10. 6. 2019 ve věci „Ukončení nájemní smlouvy

dohodou – č.p. 44 s Římskokatolickou farností Vrčeň“                                   /Usnesení č. 95/

2.      Usnesení ZO č. 87 ze dne 10. 6. 2019 ve věci „Ukončení podnájemní smlouvy

dohodou – č.p. 44 s panem Jiřím Maříkem“                                                   /Usnesení č. 96/


 V.  Zastupitelstvo obce ukládá:

 Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                      

        Ve Vrčeni dne 9.9.2019

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                          Ing. Vratislav Chodora - starosta obce

Vyvěšeno: 16.9.2019

Sejmuto:   7.10.2019


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!