verze pro tisk

USNESENÍ z VIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň (21.10.2019)

23. říjen 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lenka Roušalová, Jana Schafferová              /Usnesení č.99 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.     Program zasedání                                                                                      /Usnesení č. 100/

2.     Přijetí dotace ve výši 10 000 Kč od Plzeňského kraje z programu Mikrogranty

Plz. kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019.  /Usnesení č. 101/

3.     Přijetí dotace ve výši 30 000 Kč od Plzeňského kraje z programu Podpora

literární tvorby a publikační činnosti 2019                                                     /Usnesení č. 102/

4.     Změnu katastrálních hranic obce Vrčeň v souvislosti s komplexní pozemkovou

 úpravou v k.ú. Klášter u Nepomuka                                                            /Usnesení č. 103/

5.     Dohodu s obcí Klášter o změně katastrálních hranic obce Vrčeň                 /Usnesení č. 104/

6.     Pasport místních komunikací obce Vrčeň                                                   /Usnesení č. 105/

7.     Rozpočtové opatření č. 7/2019                                                                   /Usnesení č. 106/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO Mgr. Bc. Petra Maška MBA, LL.M..

2.     Rozpočtové opatření č. 6/2019

3.     Zápis ze školské rady a výroční zpráva ZŠ Vrčeň za rok 2018-2019

4.     Zprávu o průběhu tvorby územního plánu obce Vrčeň

5.     Veřejná zakázka – zimní údržba MK 2019 – 2021

6.     Žádost SDH Vrčeň – kroužku mladých hasičů o bezúplatné zapůjčení nebytových prostor vedle garáže objektu MŠ Vrčeň

IV.   Zastupitelstvo obce ukládá:

 Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.   

       Ve Vrčeni dne 21.10.2019

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                   Mgr. Bc. Petra Maška MBA, LL.M. – 2. místostarosta obce

 Vyvěšeno: 23.10.2019

Sejmuto:   20.11.2019


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!