verze pro tisk

Usnesení z VIII. Zasedání zastupitelstva obce

28. březen 2012

USNESENÍ z VIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 26. 03. 2012 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřina Šůsová a Vratislav Chodora /Usnesení č. 99/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program VIII. Zasedání /Usnesení č. 100/
 2. Převod hospodářského výsledku za rok 2011. /Usnesení č. 101/
 3. Rozpočet obce na rok 2012. /Usnesení č. 102/
 4. Smlouvu o dílo mezi Obcí Vrčeň, IČO: 00257427, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA a firmou SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČ: 47238810, DIČ: CZ47238810, zastoupenou jednatelem Ing. Václavem Kolářem na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas Vrčeň“. /Usnesení č. 103/
 5. Stavbu jímky na vyvážení na pozemku st. parc.č. 96 u domu čp. 85. /Usnesení č. 104/
 6. Setrvání ředitele ZŠ a ředitelky MŠ v jejich funkcích – v souladu s příslušnou novelizací školského zákona. /Usnesení č. 105/
 7. Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu ZŠ v Nepomuku, okr. PJ mezi obcí Vrčeň a městem Nepomuk. /Usnesení č. 106/

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.
 3. Činnost JSDHO vč. plnění předepsaných náležitostí jednotky ze strany zřizovatele.
 4. Možnosti eliminace krádeží na místním hřbitově.
 5. Diskuzní příspěvky. (Součástí podrobného zápisu).

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.


Ve Vrčeni dne 26. 03. 2012


Bc. Petr Mašek, MBA - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!