verze pro tisk

USNESENÍ z X. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 16.12.2019

23. prosinec 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Lenka Roušalová a Jana Schafferová         /Usnesení č.113 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                               /Usnesení č. 114/

2.     Rozpočet Základní školy Vrčeň na rok 2020                                          /Usnesení č. 115/

3.     Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vrčeň na roky 2021-22        /Usnesení č. 116/

4.     Rozpočet Mateřské školy Vrčeň na rok 2020                                         /Usnesení č. 117/

5.     Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Vrčeň na roky 2021-22       /Usnesení č. 118/

6.     Rozpočet obce na rok 2020 bez výhrad                                                 /Usnesení č. 119/

7.     Poskytnutí daru obci Srby ve výši 20.000,- Kč                                       /Usnesení č. 120/

8.     Dodatky č.66 - 71 ke smlouvě s firmou Rumpold-P, s.r.o.                       /Usnesení č. 121/

9.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu, provoz. a udržování Opatského rybníku /Usnesení č. 122/

10.  Stanovení ceny vodného na rok 2020 na 42,86 Kč / m3 včetně DPH 15%

respektive na 41,- Kč / m3 včetně DPH 10%.                                        /Usnesení č. 123/

11.  Obecně závaznou vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů           /Usnesení č. 124/

12.  Obecně závaznou vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů  /Usnesení č. 125/

13.  Přijetí dotace z programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019

Plzeňského kraje na projekt Kniha o historii obce "Vrčeň - od minulosti k 

současnosti“ ve výši 30.000,- Kč                                                          /Usnesení č. 126/

14.  Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrčeň na roky 2020-21                     /Usnesení č. 127/


III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.     Starostu Ing. Chodoru nákupem ojetého zásahového vozidla pro JSDHO

      v závislosti na průzkumu trhu v celkové hodnotě max. do 500 tis. Kč.          /Usnesení č. 128/


IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 

  1. Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně.

  2. Rozpočtové opatření č. 11/2019

  3. Rozpočtové opatření č. 12/2019

  4. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019

  5. Objednání opravy místního rozhlasu

  6. Objednání opravy kostelních hodin

  7. Vyklizení „Sedlištské stráně“

IV.   Zastupitelstvo obce ukládá:

 Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                      

 Ve Vrčeni dne 16.12.2019

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                   Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 23.12.2019

Sejmuto:   8.1.2020


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!