verze pro tisk

USNESENÍ z X. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2016

4. červenec 2016

 

I. Zastupitelstvo volí:
Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený a Eva Beránková. (usnesení č.130)
II. Zastupitelstvo schvaluje
Program zasedání ZO. (usnesení č.131)
Účetní závěrku MŠ Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.132)
Účetní závěrku ZŠ Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.133)
Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.134)
Závěrečný účet obce za rok 2015 - bez výhrad. (usnesení č.135)
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.136)
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2015.  (usnesení č.137)
Převod hospodářského výsledku Obec Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.138)
Prodej poz. parc. č. 1187/6 o výměře 34 m² a parc. č. 1187/7 o výměře 51m² a stp. 275 o výměře 11m² – za cenu á 35,-Kč/m². (usnesení č.139)
Prodej poz. parc. č. 1187/8 o výměře 16 m² – za cenu á 35,-Kč/m². (usnesení č.140)
Kupní smlouvu na prodej poz. parc. č. 1187/5 o výměře 17  m² s: Manželé Josef a Marcela Motyčkovi, Plzeň. (usnesení č.141)
Smlouvu s Českou poštou, s.p., o provozování služeb Česká pošta-Partner. (usnesení č.142)
Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši: 30.000,-Kč. (Název akce: VV/Obec Vrčeň/JSDHO Vrčeň; dotační titul: 2016 Příspěvek na věcné vybavení). (usnesení č.143)
Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši: 45.000,-Kč. (Název akce: Revitalizace významného uskupení stromů na návsi Vrčeň; dotační titul: Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016). (usnesení č.144)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s ORP - městem Nepomuk. (usnesení č.145)
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006133/1 Vrčeň, PJ, čp. 148, Stížnost, NN, VN, TS. (usnesení č.146)
Schvaluje souhlas s výjimkou ze stavebního zákona – stavba garáže p. Kozáka. (usnesení č.147)
Prodloužení mandátu Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M., jako přísedícího u senátu Okresního soudu Plzeň-jih. (usnesení č.148)
III. Zastupitelstvo neschvaluje:
Podporující listinu proti odvolání administrátora Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk Ing. Mgr. Vítězslava Holého. (usnesení č.149)
Žádost p. Pokory ve věci revokace usnesení o prodeji pozemku č. 795/10 v k.ú. Vrčeň paní Schafferové. (usnesení č.150)
IV. Zastupitelstvo obec projednalo a bere na vědomí:
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2015
Závěrečný účet DSO okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015
Rozpočtové opatření č. 2/2016.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.
Ve Vrčeni dne 27.6. 2016
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 04. 07. 2016
Sejmuto: 20. 07. 2016

I. Zastupitelstvo volí:

Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený a Eva Beránková. (usnesení č.130)


II. Zastupitelstvo schvaluje

Program zasedání ZO. (usnesení č.131)

Účetní závěrku MŠ Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.132)

Účetní závěrku ZŠ Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.133)

Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.134)

Závěrečný účet obce za rok 2015 - bez výhrad. (usnesení č.135)

Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.136)

Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2015.  (usnesení č.137)

Převod hospodářského výsledku Obec Vrčeň za rok 2015. (usnesení č.138)

Prodej poz. parc. č. 1187/6 o výměře 34 m² a parc. č. 1187/7 o výměře 51m² a stp. 275 o výměře 11m² – za cenu á 35,-Kč/m². (usnesení č.139)

Prodej poz. parc. č. 1187/8 o výměře 16 m² – za cenu á 35,-Kč/m². (usnesení č.140)

Kupní smlouvu na prodej poz. parc. č. 1187/5 o výměře 17  m² s: Manželé Josef a Marcela Motyčkovi, Plzeň. (usnesení č.141)

Smlouvu s Českou poštou, s.p., o provozování služeb Česká pošta-Partner. (usnesení č.142)

Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši: 30.000,-Kč. (Název akce: VV/Obec Vrčeň/JSDHO Vrčeň; dotační titul: 2016 Příspěvek na věcné vybavení). (usnesení č.143)

Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši: 45.000,-Kč. (Název akce: Revitalizace významného uskupení stromů na návsi Vrčeň; dotační titul: Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016). (usnesení č.144)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s ORP - městem Nepomuk. (usnesení č.145)

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006133/1 Vrčeň, PJ, čp. 148, Stížnost, NN, VN, TS. (usnesení č.146)

Schvaluje souhlas s výjimkou ze stavebního zákona – stavba garáže p. Kozáka. (usnesení č.147)

Prodloužení mandátu Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M., jako přísedícího u senátu Okresního soudu Plzeň-jih. (usnesení č.148)

 

III. Zastupitelstvo neschvaluje:

Podporující listinu proti odvolání administrátora Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk Ing. Mgr. Vítězslava Holého. (usnesení č.149)

Žádost p. Pokory ve věci revokace usnesení o prodeji pozemku č. 795/10 v k.ú. Vrčeň paní Schafferové. (usnesení č.150)


IV. Zastupitelstvo obec projednalo a bere na vědomí:

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2015

Závěrečný účet DSO okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015

Rozpočtové opatření obce č. 2/2016.


V. Zastupitelstvo obce ukládá:

Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne: 27.6. 2016

 

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 04. 07. 2016

Sejmuto: 20. 07. 2016

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!