verze pro tisk

USNESENÍ z XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2016

5. září 2016

 

I. Zastupitelstvo volí:
Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Vratislav Chodora a Marcela Nováková (usnesení č.151)
II. Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje progam zasedání ZO (usnesení č.152)
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 40822016 s Plzeňským krajem ve výši: 45.000,-Kč. (Název akce: Revitalizace významného uskupení stromů na návsi Vrčeň; dotační titul: Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016) (usnesení č.153)
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 37712016 s Plzeňským krajem ve výši: 30.000,-Kč. (Název akce: Revitalizace významného uskupení stromů na návsi Vrčeň; dotační titul: Příspěvek na věcné vybavení. Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016. (usnesení č.154)
Dodatek č. 1 ke SOD s firmou s  firmou ITOS-stavby, s.r.o., Křimická 775, 330 27 Vejprnice na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrčeň – rozšíření kapacity“. (usnesení č.155)
Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku s Josefem Hrachovcem, bytem Vrčeň č.p. 136. (Kanalizační přípojka na parc.č. 141/4 v k.ú. Vrčeň dle PD DČOV Vrčeň, p.p.č. 138/35). (usnesení č.156)
OZV č. 1/2016, o nočním klidu.(usnesení č.157)
Prodej nem. majetku – st.p.č. 110/3, o výměře 66 m² v k.ú. Vrčeň.  (usnesení č.158)
Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje  koupi pozemku č.parc. 138/10 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 328 m2 v k.ú. Vrčeň za cenu max. 60.000,- Kč (usnesení č.159)
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
Návrh vzešlý z diskuze na vytvoření OZV o poplatku z ubytovací kapacity.
IV.  Zastupitelstvo obce pověřuje:
Starostu podpisem pracovní smlouvy s paní Havlíkovou a s paní K. Novákovou – program „Pošta partner“.(usnesení č.160)
Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu 9-místného osobního automobilu s PČR pro JSDHO.(usnesení č.161)
Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace od Plz. kraje z programu PSOV 2016 (usnesení č.162)
Starostu podpisem smlouvy kupní o prodeji pozemku č.parc. 1187/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Vrčeň s Jiřím Beránkem, bytem Plzeň (usnesení č.163)
Starostu podpisem smlouvy kupní o prodeji pozemků č.parc. 1187/6 o výměře 34 m2, č.parc. 1187/7 o výměře 51 m2 a č.parc. st.275 o výměře 11 m2 v k.ú. Vrčeň s Ing. Gabrielou Křelovcovou, bytem Vrčeň. (usnesení č.164)
Starostu podpisem smlouvy kupní o prodeji pozemků st.p.č. 110/3, o výměře 66 m² v k.ú. Vrčeň s Josefem Šneberkem, bytem Vrčeň. (usnesení č.165)
Starostu podpisem smlouvy kupní o nákupu pozemku č.parc. 138/10 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 328 m2 v k.ú. Vrčeň se společností fondrealit.cz, s.r.o., Praha 1(usnesení č.166)
Ve Vrčeni dne 29.8.2016
Tomáš Chouň – místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 05. 09. 2016
Sejmuto: 21. 09. 2016

I. Zastupitelstvo volí:

Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Vratislav Chodora a Marcela Nováková. (usnesení č.151)

II. Zastupitelstvo schvaluje:

Schvaluje progam zasedání ZO.(usnesení č.152)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 40822016 s Plzeňským krajem ve výši: 45.000,-Kč. (Název akce: Revitalizace významného uskupení stromů na návsi Vrčeň; dotační titul:Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016). (usnesení č.153)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 37712016 s Plzeňským krajem ve výši: 30.000,-Kč. (Název akce: Revitalizace významného uskupení stromů na návsi Vrčeň; dotační titul: Příspěvek na věcné vybavení. Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016.(usnesení č.154)

Dodatek č. 1 ke SOD s firmou s  firmou ITOS-stavby, s.r.o., Křimická 775, 330 27 Vejprnice na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrčeň – rozšíření kapacity“. (usnesení č.155)

Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s Josefem Hrachovcem, bytem Vrčeň č.p. 136. (Kanalizační přípojka na parc.č. 141/4 v k.ú. Vrčeň dle PD DČOV Vrčeň, p.p.č. 138/35). (usnesení č.156)

OZV č. 1/2016, o nočním klidu.(usnesení č.157)

Prodej nem. majetku – st.p.č. 110/3, o výměře 66 m² v k.ú. Vrčeň. (usnesení č.158)

Nákup pozemku č.parc. 138/10 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 328 m2 v k.ú. Vrčeň za cenu max. 60.000,- Kč.(usnesení č.159)

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

Návrh vzešlý z diskuze na vytvoření OZV o poplatku z ubytovací kapacity.

IV.  Zastupitelstvo obce pověřuje:

Starostu podpisem pracovní smlouvy s paní Havlíkovou a s paní K. Novákovou – program „Pošta partner“.(usnesení č.160)

Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu 9-místného osobního automobilu VW Transortér od PČR pro JSDHO.(usnesení č.161)

Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace od Plz. kraje z programu PSOV 2016.(usnesení č.162)

Starostu podpisem smlouvy kupní o prodeji pozemku č.parc. 1187/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Vrčeň s Jiřím Beránkem, bytem Plzeň.(usnesení č.163)

Starostu podpisem smlouvy kupní o prodeji pozemků č.parc. 1187/6 o výměře 34 m2, č.parc. 1187/7 o výměře 51 m2 a č.parc. st.275 o výměře 11 m2 v k.ú. Vrčeň s Ing. Gabrielou Křelovcovou, bytem Vrčeň. (usnesení č.164)

Starostu podpisem smlouvy kupní o prodeji pozemků st.p.č. 110/3, o výměře 66 m² v k.ú. Vrčeň s Josefem Šneberkem, bytem Vrčeň. (usnesení č.165)

Starostu podpisem smlouvy kupní o nákupu pozemku č.parc. 138/10 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 328 m2 v k.ú. Vrčeň se společností fondrealit.cz, s.r.o., Praha 1. (usnesení č.166)

Starostu podpisem smlouvy o dílo na akci "Revitalizace významného uskupení stromů na návsi obce Vrčeň" s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou. (usnesení č.167)

 

Ve Vrčeni dne 29. 08. 2016

Tomáš Chouň – místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 05. 09. 2016

Sejmuto: 21. 09. 2016

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!