verze pro tisk

USNESENÍ z XII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2016

28. listopad 2016

 

USNESENÍ z XII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 21. 11. 2016 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo volí:

Zastupitelstvo obce Vrčeň volí ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Lenka Roušalová a Eva Beránková (usnesení č.168)

II. Zastupitelstvo schvaluje

Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje program zasedání ZO. (usnesení č.169)

Smlouvu s obcí Srby o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Vrčeň, okr. Plzeň-jih, příspěvková organizace. (usnesení č.170)

Smlouvu s obcí Sedliště o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Vrčeň, okr. Plzeň-jih, příspěvková organizace. (usnesení č.171)

Smlouvu s obcí Tojice o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Vrčeň, okr. Plzeň-jih, příspěvková organizace. (usnesení č.172)

Smlouvu s obcí Čmelíny-Víska o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Vrčeň, okr. Plzeň-jih, příspěvková organizace. (usnesení č.173)

OZV č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Vrčeň. (usnesení č.174)

Folklórní slavnosti „Pod Vrčeňskou lípou“ - pořádání dalších folklorních slavností v roce 2017 i za cenu doplatku dopravy účinkujících. (usnesení č.175)

Zimní údržba 2016/2017 - objednání u p. Petra Hortenského. (usnesení č.176)

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Rozpočtové opatření č. 4/2016.

Návrh vzešlý z diskuze na vytvoření OZV o poplatku z ubytovací kapacity.

Návrh vzešlý z diskuze na vytvoření OZV  o rušení klidu o státních svátcích.

Řešení úklidu odpadků na návsi.

Vybudování kanálků přes místní komunikaci (u č.p. 13 a č.p. 17).

Rekonstrukce cesty V Plaňkách od silnice č. III/17716 k vratům u č.p. 153.

Informace starosty obce.

 

Tomáš Chouň – místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno : 28. 11. 2016

Sejmuto : 14. 12. 2016

 

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!