verze pro tisk

USNESENÍ z XIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2016

30. prosinec 2016

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Marcela Nováková a Jiří Strolený. /Usnesení č. 177/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání. /Usnesení č. 178/
2. Navýšení odměn dle novelizace NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí - k 1. 1. 2017 /Usnesení č. 179/
3. Rozpočet obce na rok 2017. /Usnesení č. 180/
4. Podání žádosti o bezúplatné převody poz. parc.č. 1190/5, p.č.1190/7 a oddělené části p.č. 1190/6 od ÚZSVM do vlastnictví obce. /Usnesení č. 181/
5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje pronájem poz. parc.č. 35 v k.ú. Vrčeň od Římskokatolické farnosti Vrčeň za 1 Kč/m2 a rok. /Usnesení č. 182/
6. Pronájem poz. parc.č. 23/1 a parc.č. 37/3 v k.ú. Vrčeň od Římskokatolické farnosti Vrčeň za cenu 5.000,- Kč za měsíc. /Usnesení č. 183/
7. Uzavření dodatku smluvy s firmou Rumpold-P s.r.o., Plzeň. /Usnesení č. 184/
8. Navýšení ceny vodného pro rok 2017 o 1 Kč za m3 tzn. na 31 Kč/m3 včetně DPH. /Usnesení č. 185/
9. Vypracování územní studie odkanalizování obce a podání žádosti o dotaci PK na tuto akci. /Usnesení č. 186/
10. Podání žádosti o dotaci na připojení průzkumného vrtu HV 01 k vodovodnímu řadu Vrčeň. /Usnesení č. 187/
11. Smlouvu se společností EKOKOM o výpůjčce kontejneru na papír (1500 l). /Usnesení č. 188/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 5/2016.
2. Obnova projektové dokumentace na stavební úpravy č.p.12 ve Vrčeni.
3. Příprava podkladů a výběr dodavatele pro Územní plán obce Vrčeň.
4. Příkaz k inventarizaci majetku obce Vrčeň.
IV.  Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem dodatku smluvy s firmou Rumpold-P s.r.o., Plzeň. /Usnesení č. 184/
2. Starostu podpisem smlouvy se společností EKOKOM o výpůjčce kontejneru na papír (1500 l). /Usnesení č. 188/
IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
3. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
4. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze. (František Zdvořáček a jiří Strolený)
Ve Vrčeni dne 19.12.2016
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 30.12.2016
Sejmuto:  16.01.2016

I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Marcela Nováková a Jiří Strolený. /Usnesení č. 177/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání. /Usnesení č. 178/

2. Navýšení odměn dle novelizace NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí - k 1. 1. 2017 /Usnesení č. 179/

3. Rozpočet obce na rok 2017. /Usnesení č. 180/

4. Podání žádosti o bezúplatné převody poz. parc.č. 1190/5, p.č.1190/7 a oddělené části p.č. 1190/6 od ÚZSVM do vlastnictví obce. /Usnesení č. 181/

5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje pronájem poz. parc.č. 35 v k.ú. Vrčeň od Římskokatolické farnosti Vrčeň za 1 Kč/m² a rok. /Usnesení č. 182/

6. Pronájem poz. parc.č. 23/1 a parc.č. 37/3 v k.ú. Vrčeň od Římskokatolické farnosti Vrčeň za cenu 5.000,- Kč za měsíc. /Usnesení č. 183/

7. Uzavření dodatku smluvy s firmou Rumpold-P s.r.o., Plzeň. /Usnesení č. 184/

8. Navýšení ceny vodného pro rok 2017 o 1,-Kč za m³, tzn. na 31,-Kč/m³ včetně DPH. /Usnesení č. 185/

9. Vypracování územní studie odkanalizování obce a podání žádosti o dotaci PK na tuto akci. /Usnesení č. 186/

10. Podání žádosti o dotaci na připojení průzkumného vrtu HV 01 k vodovodnímu řadu Vrčeň. /Usnesení č. 187/

11. Smlouvu se společností EKOKOM o výpůjčce kontejneru na papír (1500 litrů). /Usnesení č. 188/

12. Rozpočtové opatření č. 5/2016. /Usnesení č. 189/

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Obnova projektové dokumentace na stavební úpravy č.p. 12 ve Vrčeni.

2. Příprava podkladů a výběr dodavatele pro Územní plán obce Vrčeň.

3. Příkaz k inventarizaci majetku obce Vrčeň.


IV.  Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem dodatku smluvy s firmou Rumpold-P s.r.o., Plzeň. /Usnesení č. 184/

2. Starostu podpisem smlouvy se společností EKOKOM o výpůjčce kontejneru na papír (1500 l). /Usnesení č. 188/


V.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

2. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze. (František Zdvořáček a jiří Strolený)

 

Ve Vrčeni dne 19. 12. 2016


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 30. 12. 2016

Sejmuto:  16. 01. 2017

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!