verze pro tisk

USNESENÍ z XIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

2. červenec 2009

USNESENÍ z XIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 29. 6. 2009 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová, Jiřina Šůsová

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
 2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň, IČ: 00257427 za rok 2008 bez výhrad.
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2009 ze dne 12.06.2009.
 4. Smlouvu o úvěru č. 0102750419 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782 a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427.
 5. Licenční smlouvu mezi firmou GEOREAL spol.s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČ: 40527514, zastoupenou Ing. Karlem Voráčkem, jednatelem společnosti a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce.

III. Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:

 1. Smlouvu o zveřejnění inzerce Obce Vrčeň v telefonním seznamu Zlaté stránky s firmou MEDIATEL TELEMARKETING, Thámova 16, 186 00 Praha 8.
 2. Žádost o jednodenní pronájem pozemků na veřejném prostranství v Obci Vrčeň na prezentaci Zdravotní pojišťovny MEDIA.
 3. Cenovou nabídku na Sportovní víceúčelové hřiště od firmy Martin Štorch, VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň.

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za uplynulé období.
 3. Zprávu místostarostky obce.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit přípravu, realizaci a dokončování stavebních a udržovacích prací v obci.
 2. Objednat zaměření pozemku parc.č. 903/2 v k.ú. Vrčeň.
 3. Řešit připomínky vzešlých z diskuse občanů.

Ve Vrčeni dne 29. 6. 2009


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 30.6.2009 | Sejmuto: 13.7.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!