verze pro tisk

USNESENÍ z XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2017

18. prosinec 2017

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lenka Roušalová a Ing. Vratislav Chodora /Usnesení č. 247/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program zasedání /Usnesení č. 248/

 2. Rozpočtové opatření obce č. 7/2017 /Usnesení č. 259/

 3. Rozpočtové opatření obce č. 7/2017 /Usnesení č. 250/

 4. Stanovení výše vodného pro rok 2018 na 35,- Kč / m3 včetně DPH /Usnesení č. 251/

 5. Přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč na „Připojení vrtu HV 01 k vodovodní soustavě“ /Usnesení č. 252/

 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 7219/2017 /Usnesení č. 253/

 7. Přílohy č. 52 – 57 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Vrčeň /Usnesení č. 254/

 8. Výhled rozpočtu na rok 2018 – Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace /Usnesení č. 255/

 9. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 – Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace /Usnesení č. 256/

 10. Výhled rozpočtu na rok 2018 – Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace /Usnesení č. 257/

 11. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 – Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace /Usnesení č. 258/

 12. Vedení trasy rallye přes obec Vrčeň v květnu 2018 /Usnesení č. 259/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření obce č. 6/2017

 2. Příkaz starosty obce Vrčeň k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 a plán inventur za rok 2017 č. 1/2017

 3. Informace z Plzeňského kraje pro zavádění GDPR v obcích

 4. Dokončení a vyúčtování opravy centrálního kříže na hřbitově ve Vrčeni

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze

 2. Starostovi a místostarostovi zpracování návrhu OZV k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

 

Ve Vrčeni dne 18. 12. 2017

 

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 27. 12. 2017

Sejmuto: 12. 01. 2017

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!