verze pro tisk

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2017

7. červen 2017

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a Jiří Strolený /Usnesení č. 202/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání /Usnesení č. 203/
2. Účetní závěrku MŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení  č. 204/
3. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 205/
4. Účetní závěrku ZŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 206/
5. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 207/
6. Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 208/
7. Převod hospodářského výsledku Obce Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 209/
8. Závěrečný účet Obce Vrčeň za rok 2016 – bez výhrad /Usnesení č. 210/
9. Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo parc. 1187/9 o výměře 62 m2 /Usnesení č. 211/
10. SOD se spol. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. na zpracování variantní studie odkanalizování obce Vrčeň za cenu 34.000,- Kč bez DPH /Usnesení č. 212/
11. SOD s BcA. Pavlou Žiakovou na restaurování sochy Biskupa sv. Vojtěcha ve Vrčeni za cenu 125.700,- Kč bez DPH /Usnesení č. 213/
12. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace PK z programu Zachování a obnova kulturních památek PK na akci „Restaurování sochy Biskupa sv. Vojtěcha ve Vrčeni“ /Usnesení č. 214/
13. Přijímá dotaci PK z programu PSOV PK 2017 na akci „Opravy místních komunikací v obci Vrčeň – III.etapa" /Usnesení č. 215/
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o reklamě se společností ELITEX Nepomuk a.s. /Usnesení č. 216/
IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
2. Rozpočtové opatření č. 2/2017
3. SOD s s BcA. Pavlou Žiakovou na restaurování sochy sv. Marie Immaculaty ve Vrčeni za cenu 84.400,- Kč bez DPH
4. Informace o zahájení prací – Vrčeň PJ, č.p.148 – stížnost VN, NN, TS
5. Rozhodnutí KÚ PK o navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Vrčeň na 75 dětí.
V.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá místostarostovi řešit pořízení nového kontejneru na sklo.
2. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.
Ve Vrčeni dne 29.5.2017
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 07.06.2017
Sejmuto:   23.06.2017

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a Jiří Strolený /Usnesení č. 202/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání /Usnesení č. 203/

2. Účetní závěrku MŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení  č. 204/

3. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 205/

4. Účetní závěrku ZŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 206/

5. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 207/

6. Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 208/

7. Převod hospodářského výsledku Obce Vrčeň za rok 2016 /Usnesení č. 209/

8. Závěrečný účet Obce Vrčeň za rok 2016 – bez výhrad /Usnesení č. 210/

9. Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo parc. 1187/9 o výměře 62 m2 /Usnesení č. 211/

10. SOD se spol. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. na zpracování variantní studie odkanalizování obce Vrčeň za cenu 34.000,- Kč bez DPH /Usnesení č. 212/

11. Přijetí účelové dotace ve výši 100.000,-Kč z rozpočtu PK do rozpočtu obce na pokrytí neinvestičních neinvestičních nákladů projektu "Vrčeň, socha Biskupa (sv. Vojtěch), parc.č. 1188/4 - restaurování sochy" /Usnesení č. 213/

12. SOD s BcA. Pavlou Žiakovou na restaurování sochy Biskupa sv. Vojtěcha ve Vrčeni za cenu 125.700,- Kč bez DPH /Usnesení č. 214/

13. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace PK z programu Zachování a obnova kulturních památek PK na akci "Vrčeň, socha Biskupa (sv. Vojtěch), parc.č. 1188/4 - restaurování sochy" /Usnesení č. 215/

14. Přijímá dotaci PK ve výši 320.000,.-Kč z programu PSOV PK 2017 na akci „Opravy místních komunikací v obci Vrčeň – III.etapa" /Usnesení č. 216/


III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smlouvy o reklamě se společností ELITEX Nepomuk a.s. /Usnesení č. 216/


IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 1/2017

2. Rozpočtové opatření č. 2/2017

3. SOD s s BcA. Pavlou Žiakovou na restaurování sochy sv. Marie Immaculaty ve Vrčeni za cenu 84.400,- Kč bez DPH

4. Informace o zahájení prací – Vrčeň PJ, č.p.148 – stížnost VN, NN, TS

5. Rozhodnutí KÚ PK o navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Vrčeň na 75 dětí.


V.  Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá místostarostovi řešit pořízení nového kontejneru na sklo.

2. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.


Ve Vrčeni dne 29.5.2017


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 07.06.2017

Sejmuto: 23.06.2017

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!