verze pro tisk

USNESENÍ z XVI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2014

31. leden 2014

USNESENÍ z XVI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 27. 01. 2014 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený, Tomáš Chouň /Usnesení č. 181/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program XVI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň /Usnesení č. 182/
2. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády (NV) ČR č. 459/2013, kterým se novelizuje NV č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů - v maximální umožňující výši dle tohoto v.u. nařízení /Usnesení č. 183/
3. Záměr o pronájmu nebytových prostor 14 m² (bývalá šatna školníka s umývárnou) v objektu MŠ Vrčeň  /Usnesení č. 184/
4. Záměr o prodeji poz. parc. č. 141/7 v k.ú. Vrčeň, o výměře 3 m² (zarovnání hranic pozemku dle geom. plánu č. 232-139/2013) /Usnesení č. 185
5. Smlouvu s Arbor servis, s.r.o., Sokolov (prezentace obce v knize Velká encyklopedie měst a obcí ČR spolu s datovým nosičem) /Usnesení č. 186/
6. Příspěvek na činnost SDH Vrčeň ve výši 5.000,-Kč do podkapitoly "PO" budoucího rozpočtu obce na rok 2014 /Usnesení č. 187/ 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informace starosty obce, které se týkají záležitostí obce a obecního úřadu.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce připravit podklady k dotaci z PSOV Plzeňského kraje 2014 na opravu MK

Ve Vrčeni dne 27. 01. 2014

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Eva Beránková - místostarostka obce

Vyvěšeno: 31. 01. 2014
Sejmuto: 17. 02. 2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!