verze pro tisk

USNESENÍ z XVI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2017

5. červenec 2017

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vratislav Chodora a Marcela Nováková /Usnesení č. 218/

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání /Usnesení č. 219/

2. Uzavření SOD s vítěznou firmou Strabag a.s. za cenu 237,75 Kč vč. DPH/1m2 /Usnesení č. 220/

3. Objednání provozní prohlídky a nutných oprav bezdrátového rozhlasu /Usnesení č. 221/

4. Žádost o připojení nového odběrného místa na parc.č. 7/2 v k.ú. Vrčeň podané obcí Vrčeň u společnosti ČEZ Distribuce a.s. /Usnesení č. 222/


 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření obce č. 3/2017

2. Oznámení o umístění včelstva na parcele č. 138/18 v k.ú. Vrčeň

3. Oznámení o neposkytnutí dotace PK na věcné vybavení JSDHO Vrčeň

4. Dotazník Českomoravská světelná s.r.o. a žádost o vyplnění dle zákona č. 106/1999 Sb.

5. Informace Krajského úřadu o konání voleb do Parlamentu ČR na podzim 2017

 

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 26. 06. 2017

 

Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 05. 07. 2017

Sejmuto: 21. 07. 2017

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!