verze pro tisk

USNESENÍ z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

27. březen 2002

USNESENÍ z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 27. 3. 2002 v hostinci Na Faře


ZO schvaluje:

a) Rozpočet obce Vrčeň na rok 2002 v celkové výši 2.548,70,-tis. Kč.

b) Smlouvu Č.j.: 00647/E/SFŽP/02 se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí dotace a zástavní smlouvu (plynofikace objektů ZŠ a MŠ Vrčeň).


ZO bere na vědomí:

a) Zprávu starosty obce ohledně nových voleb do ZO Vrčeň v roce 2002 a o dalších plánovaných, připravovaných a probíhajících investičních, neinvestičních, společenských a kulturních akcí.

b) Zprávu o činnosti ZO Vrčeň od posledního 17. veřejného zasedání.


ZO ukládá:

  1. Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Vrčeň, 28. 3. 2002


Petr MAŠEK - starosta obce

Jana Černá - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]