verze pro tisk

USNESENÍ z XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2017

22. listopad 2017

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a Jiří Strolený /Usnesení č. 235/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání. /Usnesení č. 236/
2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2018-2019. /Usnesení  č. 237/
3. Rozpočtové opatření obce č. 5/2017. /Usnesení č. 238/
4. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – vodov. přípojka pro parc.č. 913/2. /Usnesení č. 239/
5. Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na variantní studii odkanalizování obce ve výši 25.000,-Kč
/Usnesení č. 240/
6. Přijetí neinvestiční dotace z MK ČR ve věci obnovy nemovité kulturní památky - socha Panny Marie Immaculaty ve výši 75.000,-Kč  /Usnesení č. 241/
7. Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.1.2018 dle nového nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb. /Usnesení č. 242/
8. Proplacení školení řidičů v celkové výši cca 2.000,- Kč účastníkům okrskového velitelského dne z obecních prostředků  /Usnesení č. 243/
9.  Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací obec MŠ a ZŠ Vrčeň předsedou kontrolního výboru panem Jiřím Stroleným a předsedkyní finančního výboru paní Marcelou Novákovou  /Usnesení č. 244/
10. Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na připojení vrtu HV 01 k vodovodní soustavě ve výši 100.000,-Kč  /Usnesení č. 245/
11. Schvaluje kolektivní smlouvu s Odborovým svazem státních orgánů a organizací, o.z. při MÚ Nepomuk /Usnesení č. 246/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. DSO Mikroregion Nepomucko – Rozpočet na rok 2018
2. DSO Mikroregion Nepomucko – Rozpočtový výhled na rok 2018-2020
3. Průzkumy a rozbory územního plánu
4. Zprávu o kvalitě vody čerpané z vrtu HV 01
5. Rozsvícení stromku a další kulturní akce do konce roku
IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.
Ve Vrčeni dne 13. 11. 2017
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 22. 11. 2017
Sejmuto:   08. 12. 2017

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a Jiří Strolený /Usnesení č. 235/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání /Usnesení č. 236/

2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2018-2019 /Usnesení  č. 237/

3. Rozpočtové opatření obce č. 5/2017 /Usnesení č. 238/

4. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – vodov. přípojka pro parc.č. 913/2 /Usnesení č. 239/

5. Přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na variantní studii odkanalizování obce ve výši 25.000,-Kč /Usnesení č. 240/

6. Přijetí neinvestiční dotace z MK ČR ve věci obnovy nemovité kulturní památky - socha Panny Marie Immaculaty ve výši 75.000,-Kč /Usnesení č. 241/

7. Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.1.2018 dle nového Nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb. /Usnesení č. 242/

8. Proplacení školení řidičů v celkové výši cca 2.000,-Kč účastníkům okrskového velitelského dne z obecních prostředků /Usnesení č. 243/

9.  Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací obce, MŠ Vrčeň a ZŠ Vrčeň předsedou kontrolního výboru panem Jiřím Stroleným a předsedkyní finančního výboru paní Marcelou Novákovou /Usnesení č. 244/

10. Přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na připojení vrtu HV 01 k vodovodní soustavě ve výši 100.000,-Kč /Usnesení č. 245/

11. Schvaluje kolektivní smlouvu s Odborovým svazem státních orgánů a organizací, o.z. při MÚ Nepomuk /Usnesení č. 246/


III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. DSO Mikroregion Nepomucko – Rozpočet na rok 20182. DSO Mikroregion Nepomucko – Rozpočtový výhled na rok 2018-2020

3. Průzkumy a rozbory územního plánu

4. Zprávu o kvalitě vody čerpané z vrtu HV 01

5. Rozsvícení stromku a další kulturní akce do konce roku

 

IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

Ve Vrčeni dne 13. 11. 2017

 

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 22. 11. 2017

Sejmuto:   08. 12. 2017

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!