verze pro tisk

USNESENÍ z XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

27. duben 2010

USNESENÍ z XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 19. 4. 2010 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1) Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřina Šůsová, Jiří Strolený.

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1) Smlouvu č. 09028876 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“.

2) Prodej nemovitého majetku čp. 10 na stp.č. 40 o výměře 90 m² a dále pozemky související stp.č. 41 o výměře 812 m²(dvůr) a poz. parc. č. 72 o výměře 864 m²(zahrada) na základě předchozích záměrů o prodeji z roku 2009 předem určenému zájemci v celkové výši 350. 000,- Kč.

3) Připojení DČOV od nemovitosti čp. 15 na stávající dešťovou kanalizaci.

4) Souhlas s nabídkou firmy GPL – Invest s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice a firmou Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 na zpracování žádosti do Operačního programu životní prostředí: „Průzkumné hydrogeologické dílo“.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávy a informace starosty obce.

2) Informace k volbám do PS PČR, které se budou konat 28. a 29. května 2010.

3) Kladné stanovisko Agentury ochrany přírody a Krajiny České republiky, Středisko Plzeň k závěrečnému vyhodnocení akce realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí – akce „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“.

4) MěÚ Nepomuk, Odbor výstavby a ŽP – Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu – terénní úpravy, dětské hřiště s chatkami – na pozemku parc. č. 104/3, 104/4, 104/5, 104/2 v k.ú. Vrčeň, jejichž vlastníkem je Tomáš Pečenka a Marie Fialová, oba bytem Vrčeň 20, konaného dne 26. dubna 2010 v 15,00 hodin na odboru výstavby MěÚ Nepomuk.


Ve Vrčeni dne 19. 4. 2010


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!