verze pro tisk

USNESENÍ z XVIII. Zasedání ZO Vrčeň, ze dne: 6.9.2021

13. září 2021


I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Libor Jirků a Mgr. Lenka Roušalová            /Usnesení č.248 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                /Usnesení č. 249/

2.   Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny číslo 1/2021   /Usnesení č. 250/

3.   Rozpočtové opatření č.6 / 2021                                                            /Usnesení č. 251/

4.   Přijetí dotace ve výši 100.000 Kč od Plzeňského kraje na akci

„Vrčeň, socha sv. Jana Nepomuckého“                                                  /Usnesení č. 252/

5.   Přijetí dotace ve výši 30.000 Kč od Plzeňského kraje na akci

„Vrčeň, kříž u kostela sv. Vavřince“                                                       /Usnesení č. 253/

6.   Přijetí dotace ve výši 100.000 Kč od Plzeňského kraje na akci

 „Oprava vstupního schodiště jídelny pro ZŠ a MŠ Vrčeň“                       /Usnesení č. 254/

7.   Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 904/4, v k.ú. Vrčeň                     /Usnesení č. 255/

8.   Zavedení služby Mobilní rozhlas                                                           /Usnesení č. 256/

9.   nákup sporáku pro MŠ Vrčeň za cenu 82.000,- Kč                                /Usnesení č. 259/

 III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

1.   Žádost o dokup části pozemku p.č. 1188/1, v k.ú Vrčeň                   /Usnesení č. 257/

2.   Žádost o odkup části pozemku p.č. 148, v k.ú Vrčeň                 /Usnesení č. 258/

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Rozpočtové opatření č. 5/2021.

2.   Žádost o uzavření dodatku č.1 k SOD od spol. AquaŠumava s.r.o. na PD kanalizace Vrčeň

3.   Pozvánku na shromáždění zástupců obcí pro odpadové hospodářství okresu Plzeň - jih  .

4.   Informace Mgr. Lenky Roušalové o poruchách okapních žlabů na ZŠ Vrčeň

a na splaškové kanalizaci v 1.NP budovy ZŠ

V. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.   Starostu Ing. Vratislava Chodoru k jednání s KÚPK o prodloužení termínů fyzického dokončení realizace i závěrečného vyúčtování akce PD k územnímu řízení – kanalizace Vrčeň /Usnesení č. 260/

2.   Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.        /Usnesení č. 261/                            

 Ve Vrčeni dne 6.9.2021

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                 Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno:  13. 9. 2021                                         Sejmuto:   29. 9. 2021

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!