verze pro tisk

USNESENÍ z XX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2018

22. leden 2018

 

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a Jiří Strolený /Usnesení č.260 /
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání  /Usnesení č. 261/

2. Zadání územního plánu obce Vrčeň  /Usnesení  č. 262/

3. Smlouvu na administraci dotačního projektu „Přístavba ZŠ Vrčeň“ s DAOS CONSULTING s.r.o., Dvořákova 3, Plzeň /Usnesení č. 263/

4. Dohodu na zpracování PD pro provedení stavby „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň, k.ú. Vrčeň st.p.č. 21 a p.p.č. 34 s Marií Monhartovou, Prokopova 411, Mirošov /Usnesení č. 264/

5. Aktualizaci Programu rozvoje obce Vrčeň /Usnesení č. 265/

6. Vedení objízdné trasy přes obec Vrčeň po dobu uzavírky železničního přejezdu v k.ú. Srby (P1184 od 7. do 9. dubna 2018 / Usnesení č. 266/

7. Smlouvu s Bio-Nexus, s.r.o., Sokolovská 215, Praha, o poskytování servisních služeb – mapové aplikace /Usnesení č. 267/


III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na PSOV PK /Usnesení č. 268/

2. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na prořezání stromů /Usnesení č. 269/

3. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na vybavení JSDHO /Usnesení č. 270/

4. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého /Usnesení č. 271/

5. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na výměnu technologie na úpravně vody Vrčeň - na havarijní stav /Usnesení č. 272/

6. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na územní plán obce Vrčeň z programu PK /Usnesení č. 273/


IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Návrh zadání územního plánu obce Vrčeň

2. Informace o rallye přes území obce Vrčeň konané 6. 5. 2018

3. Vyúčtování přestupků projednaných dle veřejnoprávní smlouvy na MÚ Nepomuk

4. Informace z KÚ PK – ohlašovny a matriční úřady o změně formulářů Czech POINT

5. Informace z KÚ PK – žádost o sdělení o provozovateli pohřebiště

6. Seznam členů školské rady při ZŠ Vrčeň na období 2018 – 2020

7. Organizační zabezpečení II. kola volby prezidenta republiky konané 26. a 27. 1. 2018

8. Oznámení o zahájení správního řízení a poučení účastníka řízení – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

9. Žádost o povolení kácení dřevin – Ing. Daniel Šedivý

10. Dopis od pana Jaroslava Navrátila, bytem Vrčeň č.p.15

11. Rozpočtové opatření č. 1/2018


V.  Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 22. 01. 2018


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 24. 01. 2018

Sejmuto: 09. 02. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!