verze pro tisk

USNESENÍ z XX. zasedání z.o. Vrčeň, ze dne: 14.3.2022

14. březen 2022

 

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Petr Marek a Ing. Libor Jirků                              /Usnesení č.280 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                        /Usnesení č. 281/

2.   Smlouvu o poskytnutí příspěvku s Městem Nepomuk – zajištění pečovatelské služby    /Usnesení č. 282/

3.   Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský kraj

na zajištění dopravní obslužnosti                                                                    /Usnesení č. 283/

4.   Smlouvu o poskytnutí dotace Storgé, z.s. - útulek pro psy ve výši 2.500,- Kč.    /Usnesení č. 284/

5.   Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 68002020 o poskytnutí účelové dotace

– PD kanalizace                                                                                           /Usnesení č. 285/

6.   Záměr pronajmout část pozemku p.č. 148 v k.ú. Vrčeň, o výměře 1733 m2

za cenu 1 Kč/m2/rok                                                                                     /Usnesení č. 286/

7.     Inventarizační zprávu za rok 2021                                                                    /Usnesení č. 287/

8.     Nájemní smlouvu na pronájem  části pozemku p. č. 142 v k.ú. Vrčeň o výměře

120 m2 za 1Kč/m2/rok s p. S.B.                                                                    /Usnesení č. 288/

III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

1.     vydání záměru na prodej části pozemku č.886/36   v k. ú. Vrčeň o výměře 28 m2.    /Usnesení č. 289/

2.     vydání záměru na dlouhodobý pronájem části pozemku č.886/36 v k. ú. Vrčeň

 o výměře 28 m2                                                                                                /Usnesení č. 290/

                           

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Žádost o poskytnutí dotace Storgé, z.s. - útulek pro psy.

2.   Žádost o vydání stanoviska ke změně územního plánu obce Vrčeň, pozemek p.č. 904/3 v k.ú. Vrčeň

3.   Rozpočtové opatření č. 20/2021.

4.   Informace o změně schváleného rozpočtu na r. 2022.

5.   Darovací smlouva s Městem Nepomuk na částku 5000 Kč.

6.   Spisový řád obce Vrčeň

7.   Podání žádosti o dotaci na dovybavení jednotek SDH obcí PK

8.   Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106.

9.   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se spolkem Vrčeň na Opatský rybník.

10. Žádosti o kácení stromů u čp.44 a na farské zahradě.

V. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.   Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.                     /Usnesení č. 291/                              

 Ve Vrčeni dne 14.3.2022

  Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce            Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M., DBA – 2. místostarosta

 Vyvěšeno:  14.3.2022                                         Sejmuto:   4.4.2022

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!