verze pro tisk

USNESENÍ z XXI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 13.6.2022

20. červen 2022

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Petr Marek a Jana Schafferová                   /Usnesení č.292 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Program zasedání                                                                                    /Usnesení č. 293/

2.    Účetní závěrka MŠ Vrčeň za rok 2021.                                                    /Usnesení č. 294/

3.    Účetní závěrka ZŠ Vrčeň za rok 2021.                                                     /Usnesení č. 295/

4.    Účetní závěrka obce Vrčeň za rok 2021.                                                  /Usnesení č. 296/

5.    Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vrčeň za rok 2021.                    /Usnesení č. 297/

6.    Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2021.                     /Usnesení č. 298/

7.    Převod hospodářského výsledku obce Vrčeň za rok 2021.                       /Usnesení č. 299/

8.    Závěrečný účet obce Vrčeň za rok 2021 bez výhrad.                                 /Usnesení č. 300/

9.    Smlouva o nájmu části obecního pozemku p.č. 148, v k.ú. Vrčeň.             /Usnesení č. 301/

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s SDH Vrčeň.                        /Usnesení č. 302/

11. Veřejnoprávní smlouva s Městem Nepomuk – o výkonu úkolů městské policie.   /Usnesení č. 303/

12. Smlouva č. 1190901260 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

 – stromořadí ke mlýnu.                                                                                /Usnesení č. 304/

13. Smlouva o dílo s firmou Langas s.r.o. - těžba dřeva.                                   /Usnesení č. 305/

14. Prodej pozemku p.č. 795/7, v k.ú. Vrčeň za 2800,- Kč (35,- Kč/m2)           /Usnesení č. 306/

15. Valorizace nájemného s J.M. - nemovitost Vrčeň č.p. 44.                            /Usnesení č. 308/

16.  Navýšení počtu dětí v MŠ Vrčeň na 27 dětí ve třídě. Celková kapacita 54 dětí. /Usnesení č. 309/

17. Smlouva o dílo na Opravu kanalizace v ZŠ Vrčeň.                                       /Usnesení č. 310/

18. Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 16, v k.ú. Vrčeň, nabídky v uzavřených

obálkách do 29.6.2022 do 16.hodin                                                                /Usnesení č. 311/

19. Ceník palivového dřeva - aktualizace od 1.7.2022.                                        /Usnesení č. 313/

20. Výjimku - snížení počtu dětí v ZŠ Vrčeň na 74 žáků                                    /Usnesení č. 315/

21.  Zhotovení třístupňové přepěťové ochrany na ÚV Vrčeň

a výměně vypálených čerpadel                                                                        /Usnesení č. 316/

III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

1.      Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 16, v k.ú. Vrčeň  /ze dne 30.5.2022/      /Usnesení č. 307/

2.      Žádost L.H. o odkoupení pozemku p.č. 129/4, v k.ú. Vrčeň.                               /Usnesení č. 312/

3.      Dodatek č. 2 se společností AQUAŠUMAVA s.r.o.                                              /Usnesení č. 314/

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.    Rozpočtové opatření č. 1/2022.

2.    Rozpočtové opatření č. 2/2022.

3.    Rozpočtové opatření č. 3/2022.

4.    Rozpočtové opatření č. 4/2022

5.    Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2021

6.    Informace o nabídce na prodej a sítích na pozemku č.138/2 v k.ú. Vrčeň

7.    Informace o připojení vodojemu na čerpadlo (u hřbitova)

8.    Informace o postupu územního řízení na prodloužení veřejného osvětlení

9.    Informace o průběhu malých folklorních slavností Pod Vrčeňskou lipou

10. Informace o aktualizované pojistce majetku obce

V. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.    Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.  /Usnesení č. 317/                                

 Ve Vrčeni dne 13.6.2022

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                       Ing. Vratislav Chodora -  starosta  obce

 Vyvěšeno:  20.6.2022                                                    

Sejmuto:   6.7.2022

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!