verze pro tisk

USNESENÍ z XXII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, 11.7.2022

18. červenec 2022

I.                 Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Lenka Roušalová a Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M., DBA                                   /Usnesení č.318 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Program zasedání                                                                                                  /Usnesení č. 319/

2.    Poskytnutí příspěvku ve výši 16.000,- Kč na restaurování pomníku p. Kováříka

v Nepomuku Městu Nepomuk.                                                                               /Usnesení č. 320/

3.    Rozšíření veřejného osvětlení v obci Vrčeň – přijetí dotace ve výši 254.000,-

z PSOV PK 2022                                                                                                   /Usnesení č. 321/

4.    Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Vrčeň, JPO V.

 – přijetí dotace PK ve výši 28.770,- Kč                                                                  /Usnesení č. 322/

5.    Smlouvu o reklamě s firmou Elitex a.s. na uveřejnění loga ve výši 10.000,- Kč    /Usnesení č. 325/

6.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti

se spol. ČEZ Distribuce a.s. na část pozemku 1187/1 v k.ú. Vrčeň

o výměře 2,7 m2 za cenu 2.000,- Kč                                                                     /Usnesení č. 326/

7.    Žádost o změnu dotační smlouvy s PK č. 68002020 - o prodloužení termínu

akce do 30.6.2023.                                                                                                 /Usnesení č. 327/

8.    Poskytnutí příspěvku 100,- Kč seniorům nad 60let na divadelní představení DJKT

– projekt PK                                                                                                          /Usnesení č. 328/

III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

1.      Pronájem Opatského rybníku - p.č.16, v k.ú. Vrčeň p. P. V. za 20.222,- Kč/rok /Usnesení č. 323/

2.      Pronájem Opatského rybníku - p.č.16, v k.ú. Vrčeň Spolku Vrčeň z.s. za 7.000,- Kč/rok       /Usnesení č. 324/


IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.      Žádost o dotaci na havariní stav kanalizace v ZŠ Vrčeň

2.      Lesní hospodářský plán na období 1.1.2022 – 31.12.2031

V. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.    Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze. /Usnesení č. 329/                                


Ve Vrčeni dne 11.7.2022

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                       Ing. Vratislav Chodora -  starosta  obce

 Vyvěšeno:  18.7.2022                              Sejmuto:   3.8.2022


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!