verze pro tisk

USNESENÍ z XXII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2018

26. červen 2018

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený a Mgr. Lenka Roušalová /Usnesení č.291 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program zasedání /Usnesení č. 292/

 2. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: Revitalizace aleje Svatopluka Čecha a stromů na zadní návsi obce Vrčeň (50.000,-Kč) /Usnesení č. 293/

 1. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: Územní plán Vrčeň (210.000,-Kč) /Usnesení č. 294/

 2. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: Oprava místních komunikací v obci Vrčeň – IV. etapa (200.000,-Kč) /Usnesení č. 295/

 1. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň (1 051 000,-Kč) /Usnesení č. 296/

 1. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: 2018 Příspěvek na věcné vybavení JSDHO Vrčeň (22.272,-Kč) /Usnesení č. 297/

 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3814/2017 s Plzeňským krajem (Variantní studie odkanalizování obce) /Usnesení č. 298/

 1. Závěrečný účet obce za rok 2017 /Usnesení č. 299/

 2. Účetní závěrka obce za rok 2017 /Usnesení č. 300/

 3. Převod hospodářského výsledku obce za rok 2017 /Usnesení č. 301/

 4. Účetní závěrka MŠ Vrčeň za rok 2017 /Usnesení č. 302/

 5. Účetní závěrka ZŠ Vrčeň za rok 2017 /Usnesení č. 303/

 6. Rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Vrčeň za rok 2017 /Usnesení č. 304/

 7. Rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ Vrčeň za rok 2017 /Usnesení č. 305/

 8. Záměr obce o prodeji nemovitého majetku parc.č. 352 o výměře 827 m² v k.ú. Vrčeň za 40,- Kč / m2 /Usnesení č. 306/

 1. Záměr obce o prodeji nemovitého majetku části parc.č. 141 (nově 141/8) o výměře 62 m² v k.ú. Vrčeň za 35 Kč / m2 /Usnesení č. 307/

 1. Smlouva o nájmu části poz. par.č. 795/1 (240 m²) a parc.č. 795/2 (80 m²) v k.ú. Vrčeň /Usnesení č. 308/

 1. Kupní smlouva na prodej poz. par.č. 894/4 o výměře 97 m² v k.ú. Vrčeň /Usnesení č. 309/

 2. OZV č. 1/2018, kterou se ruší původní OZV č. 1/2008 /Usnesení č. 310/

 3. OZV č. 2/2018, kterou se ruší původní OZV č. 2/2008 /Usnesení č. 311/

 4. OZV č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce /Usnesení č. 312/

 5. OZV č. 4/2018, o místním poplatku ze psů /Usnesení č. 313/

 6. Výjimka z počtu žáků ve školní družině ZŠ Vrčeň (o 2 žáky na každé oddělení ŠD) /Usnesení č. 314/

 7. Výjimka z počtu žáků ve II. a III. třídě ZŠ Vrčeň (o 1 žáka pro každou třídu) /Usnesení č. 315/

 8. Mikroregion Nepomucko – návrh na navýšení členského poplatku ze 30,-Kč na 60 Kč/obyvatele/rok od 01.07. 2019 /Usnesení č. 316/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2017

 2. Závěrečný účet Svazku za rok 2017 – DSO okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

 3. Směrnici GDPR

 4. Protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace (bez závad)

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 25. 06. 2018

 

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 26. 06. 2018

Sejmuto: 13. 07. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!