verze pro tisk

USNESENÍ z XXIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, ze dne: 19.9.2022

21. září 2022

I.    Zastupitelstvo obce volí: 

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Petr Marek a Jana  Schafferová                /Usnesení č.337/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                             /Usnesení č. 338/

2.   Přijetí dotace ve výši 18 000,- Kč od Plzeňského kraje na akci Dotace na provoz prodejny

 v obci Vrčeň 2022                                                                             /Usnesení č. 339/

3.   Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč na provoz

prodejny v obci Vrčeň se Západočeským konzumním družstvem Plzeň - COOP   /Usnesení č. 340/

4.   Přijetí dotace výši 250 000,- Kč od Plzeňského kraje na akci Oprava kanalizace a

sociálního zařízení ZŠ Vrčeň                                                              /Usnesení č. 341/

5.   Rozpočtové opatření č.10 /2022                                                          /Usnesení č. 344/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Rozpočtové opatření č. 9/2022

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje :

1.   Starostu obce podpisem smlouvy  o dotaci ve výši 18 000,- Kč. od Plzeňského kraje

na akci Dotace na provoz prodejny v obci Vrčeň 2022                        /Usnesení č. 340/

2.   Starostu obce podpisem smlouvy  o dotaci výši 250 000,- Kč od Plzeňského kraje

 na akci Oprava kanalizace a sociálního zařízení ZŠ Vrčeň                 /Usnesení č. 341/

3.   Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zadávacího řízení veřejné

 zakázky malého rozsahu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Vrčeň“ /Usnesení č. 342/

4.   Starostu obce podpisem smlouvy  o dotaci výši 254 000,- Kč od Plzeňského kraje na akci

„Rozšíření veřejného osvětlení v obci Vrčeň“                                       /Usnesení č. 343/

                              

 Ve Vrčeni dne 19.9.2022

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                        Ing. Vratislav Chodora -  starosta  obce

 Vyvěšeno:  21.9.2022                 Sejmuto:   7.10.2022


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!