verze pro tisk

Usnesení ze VII. Zasedání zastupitelstva obce

28. únor 2012

USNESENÍ ze VII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 20. 02. 2012 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová a Tomáš Chouň /Usnesení č. 91/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program VII. Zasedání /Usnesení č. 92/
 2. Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovoudopravou. /Usnesení č. 93/
 3. Smlouvu o dílo mezi Obcí Vrčeň, IČO: 00257427, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA a firmou Oknamont Nepomuk, IČO: 73469921, zastoupenou jednatelem firmy Miloslavem Chládkem na výměnu oken a dveří v budově Základní školy Vrčeň. /Usnesení č. 94/
 4. Smlouvu o dílo mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje,Kaplířova 9, Plzeň, IČO: 70883378, zastoupeným ředitelem odboru IZS a služeb plk.Ing. Zdeňkem Housarem a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, IČO: 00257427, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů "SATURN", "PLUTO" a "DRÄGER" a jejich součástí. /Usnesení č. 95/
 5. Vyjmutí bývalé pískovny ze Zemědělského půdního fondu z důvodu ukončení těžby v rozměru cca 1 ha. Na toto bude vyhotoven geometrický plán. /Usnesení č. 96/
 6. Úpravu prostranství před čp. 15 v k.ú. Vrčeň, majitele p. Jaroslava Navrátila, na umístění čtyř parkovacích míst pro návštěvníky Modelové železnice Vrčeň – dle přiložené dokumentace. /Usnesení č. 97/
 7. Pojistnou smlouvu č. 8602906444 mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747 , Praha 1, IČ: 47116617, zastoupenou pojišťovacím makléřem MIŠÁK EU s.r.o. a Obcí Vrčeň, IČO: 00257427, Vrčeň 1, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA pro pojištění podnikatelských rizik –TREND 7. /Usnesení č. 98/

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.
 3. Budoucí odkoupení pozemkových parcel č. 290/1 a parc. č. 290/2 od p. Josefa Palackého, Malovice č.p. 43. (Lesní pozemky).
 4. Diskuzní příspěvky z řad přítomných občanů. (Součástí podrobného zápisu).

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.


Ve Vrčeni dne 20. 02. 2012


Bc. Petr Mašek, MBA - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!